EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 203, 9 lipiec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.203.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 203

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
9 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 203/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 203/04

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (CON/2011/44)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 203/05

Kursy walutowe euro

11

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 203/06

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

12

2011/C 203/07

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17)

14

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Komisja Europejska

2011/C 203/08

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5; Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8)

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2011/C 203/09

Zaproszenie otwarte – Europejski program współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST)

17

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 203/10

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

19

2011/C 203/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

20

2011/C 203/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

21

2011/C 203/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Sprostowania

2011/C 203/14

Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Dz.U. C 187 z 28.6.2011)

23


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top