EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:155:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 155, 25 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.155.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 155

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
25 maja 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 155/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro (CON/2011/32)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 155/02

Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020)

10

 

Komisja Europejska

2011/C 155/03

Kursy walutowe euro

14

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 155/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

15


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2011/C 155/05

Ogłoszenie o konkursie otwartym

18

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 155/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6241 – CIE Management II/Gruppo Coin) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

19

2011/C 155/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6220 – General Mills/Yoplait) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

20


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top