EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:140:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 140, 11 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.140.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 140

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
11 maja 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 140/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) (1)

1

2011/C 140/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

2

2011/C 140/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6156 – JCDecaux/Bolloré/JV) (1)

3


 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja Europejska

2011/C 140/04

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

4

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 140/05

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro (CON/2011/24)

8


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 140/06

Kursy walutowe euro

12

2011/C 140/07

Kursy walutowe euro

13

2011/C 140/08

Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 121 z 19.4.2011

14

2011/C 140/09

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

15

 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

2011/C 140/10

Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu postępowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2011/3)

18


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2011/C 140/11

Ogłoszenie o konkursach otwartych

20

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 140/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6184 – Indorama/Sinterama/Trevira) (1)

21

2011/C 140/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6186 – Advent/Towergate Businesses) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

22

 

INNE AKTY

 

Rada

2011/C 140/14

Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/273/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

23


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top