EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:116:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 116, 14 kwiecień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.116.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 116

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
14 kwietnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 116/01

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

1

2011/C 116/02

Informacja do wiadomości osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2

 

Komisja Europejska

2011/C 116/03

Kursy walutowe euro

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 116/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 116/05

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych

10

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 116/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) (1)

11

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 116/07

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacja społeczna – Chorwackie oznaczenia geograficzne

12

2011/C 116/08

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

15


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top