Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:089:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 89, 19 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.089.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 89

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
19 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 089/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 80 z 12.3.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 089/02

Sprawa C-449/09: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 28 października 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd — Bułgaria) — Canon Kabushiki Kaisha przeciwko IPN Bulgaria OOD (Artykuł 104 ust. 3 akapit trzeci regulaminu postępowania — Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się pierwszemu wprowadzeniu do obrotu w EOG bez jego zgody towarów oznaczonych tym znakiem towarowym)

2

2011/C 089/03

Sprawa C-73/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 16 listopada 2010 r. — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Decyzja Komisji dotycząca postępowania na podstawie art. 81 WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin — Skarga wniesiona po terminie — Powody mogące uzasadniać odstępstwo od terminu do wniesienia skargi — Prawo dostępu do sądu — Zasady legalności i proporcjonalności — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

2

2011/C 089/04

Sprawa C-156/10 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 15 grudnia 2010 r. — Karen Goncharov przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), DSB (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Znaki towarowe tworzone przez skrótowce — Wcześniejszy znak towarowy DSB — Oznaczenie słowne „DSBW” — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Względna podstawa odmowy rejestracji — Badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Podobieństwo wizualne — Podobieństwo fonetyczne — Niedopuszczalność — Ocena okoliczności faktycznych)

3

2011/C 089/05

Sprawa C-204/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 23 listopada 2010 r. — Enercon GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Hasbro, Inc. (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowny znak towarowy ENERCON — Sprzeciw właściciela słownego znaku towarowego TRANSFORMERS ENERGON — Odmowa rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

3

2011/C 089/06

Sprawa C-216/10P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 listopada 2010 r. — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Applus Servicios Tecnológicos SL (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 5, 73, 74 i 79 — Graficzny znak towarowy A+ — Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego AirPlus International — Oddalenie sprzeciwu)

4

2011/C 089/07

Sprawa C-352/10: Postanowienie Trybunału z dnia 15 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo — Hiszpania) — Angel Lorenzo González Alonso przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność)

4

2011/C 089/08

Sprawa C-583/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 13 grudnia 2010 r. — Stany Zjednoczone Ameryki przeciwko Christine Nolan

4

2011/C 089/09

Sprawa C-586/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 15 grudnia 2010 r. — Bianca Kücük przeciwko Land Nordrhein-Westfalen

5

2011/C 089/10

Sprawa C-588/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 14 grudnia 2010 r. — Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A.

5

2011/C 089/11

Sprawa C-589/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Rzeczpospolita Polska) w dniu 14 grudnia 2010 r. — Janina Wencel przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

5

2011/C 089/12

Sprawa C-591/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 grudnia 2010 r. — Littlewoods Retail Ltd i in. przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

6

2011/C 089/13

Sprawa C-602/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Călărași (Rumunia) w dniu 21 grudnia 2010 r. — SC Volksbank România SA przeciwko Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

7

2011/C 089/14

Sprawa C-604/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 21 grudnia 2010 r. — Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League, PA Sport UK Limited przeciwko Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

7

2011/C 089/15

Sprawa C-607/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji

8

2011/C 089/16

Sprawa C-609/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 21 października 2010 r. w sprawie T-474/08 Dieter C. Umbach przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 23 grudnia 2010 r. przez Dietera C. Umbacha

8

2011/C 089/17

Sprawa C-616/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage (Niderlandy) w dniu 29 grudnia 2010 r. — Solvay SA przeciwko Honeywell Fluorine Products Europe BV i in.

9

2011/C 089/18

Sprawa C-629/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) w dniu 24 grudnia 2010 r. — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen przeciwko Civil Aviation Authority

10

2011/C 089/19

Sprawa C-630/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 grudnia 2010 r. — University of Queensland, CSL Ltd przeciwko Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

10

2011/C 089/20

Sprawa C-18/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 12 stycznia 2011 r. — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs przeciwko Philips Electronics UK Ltd

11

2011/C 089/21

Sprawa C-33/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia w dniu 21 stycznia 2011 r. — A Oy

11

2011/C 089/22

Sprawa C-36/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Sezione Seconda (Włochy) w dniu 24 stycznia 2011 r. — Pioneer Hi-Bred Italia Srl przeciwko Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12

2011/C 089/23

Sprawa C-349/09: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 14 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

12

2011/C 089/24

Sprawa C-486/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej

12

2011/C 089/25

Sprawa C-80/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

13

2011/C 089/26

Sprawa C-251/10 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 listopada 2010 r. — KEK Diavlos przeciwko Komisji Europejskiej

13

2011/C 089/27

Sprawa C-315/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto — Portugalia) — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Caymann Ltd przeciwko Unifer Steel SL, BNP Paribas (Szwajcaria), Colepccl (Portugalia) SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

13

2011/C 089/28

Sprawa C-353/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

13

2011/C 089/29

Sprawa C-394/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 listopada 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

13

2011/C 089/30

Sprawa C-398/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 3 stycznia 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

13

 

Sąd

2011/C 089/31

Sprawa T-33/05: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. — Cetarsa przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Hiszpański rynek zakupu i pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Równość traktowania — Zasada proporcjonalności — Maksymalna granica 10 % obrotu — Współpraca)

14

2011/C 089/32

Sprawa T-205/07: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. — Włochy przeciwko Komisji (System językowy — Publikacja na stronie internetowej EPSO zaproszenia do zgłaszania kandydatur celem utworzenia bazy danych kandydatów do pracy w charakterze pracowników kontraktowych — Publikacja w trzech językach urzędowych — Artykuły 12 WE i 290 WE — Artykuł 82 WZIP — Rozporządzenie nr 1)

14

2011/C 089/33

Sprawa T-157/08: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2011 r. — Paroc przeciwko OHIM (INSULATE FOR LIFE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego INSULATE FOR LIFE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Decyzja potwierdzająca jedynie wcześniejszą decyzję — Częściowa niedopuszczalność)

15

2011/C 089/34

Sprawa T-584/08: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. — Cantiere navale De Poli przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego — Zmiany przewidziane przez władze włoskie w systemie pomocy uprzednio zatwierdzonym przez Komisję — Decyzja stwierdzająca niezgodność systemu pomocy ze wspólnym rynkiem)

15

2011/C 089/35

Sprawa T-3/09: Wyrok Sądu z dnia dnia 3 lutego 2011 r. — Włochy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego — Zmiany przewidziane przez władze włoskie w systemie pomocy uprzednio zatwierdzonym przez Komisję — Decyzja stwierdzająca niezgodność systemu pomocy ze wspólnym rynkiem)

15

2011/C 089/36

Sprawa T-194/09: Wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2011 r. — Lan Airlines przeciwko OHIM — Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM — Wcześniejsze wspólnotowe, słowny i graficzny, znaki towarowe LAN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

16

2011/C 089/37

Sprawa T-222/09: Wyrok Sądu z dnia 9 lutego 2011 r. — Ineos Healthcare przeciwko OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALPHAREN — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe ALPHA D3 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009))

16

2011/C 089/38

Sprawy połączone T-299/09 i T-300/09: Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. — Gühring przeciwko OHIM (Połączenie kolorów żółtego ciemna cytryna i szarego błękitnego oraz połączenie kolorów ciemnego beżowego i szarego błękitnego) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego polegającego na połączeniu kolorów żółtego ciemna cytryna i szarego błękitnego — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego polegającego na połączeniu kolorów ciemnego beżowego i szarego błękitnego — Bezwzględna podstawa odmowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Badanie okoliczności faktycznych z urzędu — Artykuł 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

16

2011/C 089/39

Sprawa T-136/10 (Skarga o odszkodowanie — Brak właściwości Sądu — Przekazanie Sądowi do spraw Służby Publicznej: Postanowienie Sądu z dnia 20 stycznia 2011 r. — M przeciwko EMA

17

2011/C 089/40

Sprawa T-587/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Interspeed przeciwko Komisji

17

2011/C 089/41

Sprawa T-588/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji

18

2011/C 089/42

Sprawa T-2/11: Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2011 r. — Portugalia przeciwko Komisji

20

2011/C 089/43

Sprawa T-43/11: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. — Singapore Airlines i Singapore Airlines Cargo PTE przeciwko Komisji

21

2011/C 089/44

Sprawa T-50/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Fraas przeciwko OHIM (Wzór w karo w kolorach ciemno szarym, jasno szarym, czarnym, beżowym, ciemno czerwonym i jasno czerwonym)

22

2011/C 089/45

Sprawa T-56/11: Skarga wniesiona w dniu 25 stycznia 2011 r. — SAS Cargo Group i in. przeciwko Komisji

23

2011/C 089/46

Sprawa T-58/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 1 grudnia 2010 r. w sprawie F-82/09, Nolin przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 stycznia 2011 r. przez Michela Nolina

23

2011/C 089/47

Sprawa T-59/11: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2011 r. — ISOTIS przeciwko Komisji

24

2011/C 089/48

Sprawa T-61/11: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2011 r. — Vermop Salmon przeciwko OHIM — Leifheit (Clean Twist)

25

2011/C 089/49

Sprawa T-64/11: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2011 r. — Run2Day Franchise przeciwko OHIM — Runners Point (Run2)

25

2011/C 089/50

Sprawa T-66/2011: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2011 r. — Present Service Ullrich przeciwko OHIM — Punt-Nul (babilu)

26

2011/C 089/51

Sprawa T-69/11: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2011 r. — Truvo Belgium przeciwko OHIM — AOL (Truvo)

26

2011/C 089/52

Sprawa T-76/11: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2011 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej

27

2011/C 089/53

Sprawa T-416/06: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2011 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe przeciwko Komisji

27

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 089/54

Sprawa F-60/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 lutego 2011 r. — Chiavegato przeciwko Komisji

28


PL

 

Top