Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:072:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 72, 5 marzec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.072.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 72

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
5 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 072/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 63 z 26.2.2011.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 072/02

Sprawa C-266/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 marca 2010 r. w sprawie T-530/09 Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 maja 2010 r. przez Sistemul electronic de arhivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid)

2

2011/C 072/03

Sprawa C-544/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 23 listopada 2010 r. — Deutsches Weintor eG przeciwko Land Rheinland-Pfalz

2

2011/C 072/04

Sprawa C-560/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie T-300/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 listopada 2010 r. przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

3

2011/C 072/05

Sprawa C-561/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie T-387/08 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 26 listopada 2010 r. przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

3

2011/C 072/06

Sprawa C-564/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 2 grudnia 2010 r. — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung przeciwko Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

4

2011/C 072/07

Sprawa C-572/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francja) w dniu 8 grudnia 2010 r. — Clément Amedee przeciwko Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

4

2011/C 072/08

Sprawa C-574/10: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

5

2011/C 072/09

Sprawa C-575/10: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Węgierskiej

6

2011/C 072/10

Sprawa C-577/10: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

7

2011/C 072/11

Sprawa C-578/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 6 grudnia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën; druga strona postępowania: L.A.C. van Putten

7

2011/C 072/12

Sprawa C-579/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 8 grudnia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën; druga strona postępowania: P. Mook

8

2011/C 072/13

Sprawa C-580/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 9 grudnia 2010 r. — Staatssecretaris van Financiën; druga strona postępowania: G. Frank

8

2011/C 072/14

Sprawa C-581/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 13 grudnia 2010 r. — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson przeciwko Deutsche Lufthansa AG

8

2011/C 072/15

Sprawa C-584/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 30 września 2010 r. w sprawie T-85/09, Yassin Abdullah Kadi przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 13 grudnia 2010 r. przez Komisję Europejską

9

2011/C 072/16

Sprawa C-593/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 30 września 2010 r. w sprawie T-85/09, Yassin Abdullah Kadi przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 16 grudnia 2010 r. przez Radę Unii Europejskiej

9

2011/C 072/17

Sprawa C-595/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 30 września 2010 r. w sprawie T-85/09, Yassin Abdullah Kadi przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 16 grudnia 2010 r. przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

10

2011/C 072/18

Sprawa C-596/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

11

2011/C 072/19

Sprawa C-599/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republika Słowacka) w dniu 17 grudnia 2010 r. — SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s., Autostrade per ľItalia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie

11

2011/C 072/20

Sprawa C-606/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 22 grudnia 2010 r. — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) przeciwko Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

12

2011/C 072/21

Sprawa C-610/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

12

2011/C 072/22

Sprawa C-614/10: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

13

2011/C 072/23

Sprawa C-615/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 23 grudnia 2010 r. — Insinööritoimisto InsTiimi Oy

14

2011/C 072/24

Sprawa C-617/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Haparanda Tingsrätten (Szwecja) w dniu 27 grudnia 2010 r. — Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi

14

2011/C 072/25

Sprawa C-619/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska) w dniu 29 grudnia 2010 r. — Trade Agency Ltd przeicwko Seramico Investments Ltd

15

2011/C 072/26

Sprawa C-620/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen, Szwecja, w dniu 27 grudnia 2010 r. — Migrationsverket przeciwko Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

15

2011/C 072/27

Sprawa C-621/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Varna (Bułgaria) w dniu 29 grudnia 2010 r. — АDSITS „Balkan and Sea prоperties” przeciwko dyrektorowi dyrekcji „Zaskarżanie i zarządzanie egzekucją” w Warnie

15

2011/C 072/28

Sprawa C-624/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

16

2011/C 072/29

Sprawa C-628/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 października 2010 r. w sprawie T-24/05 Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 29 grudnia 2010 r. przez Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Company, Inc.

17

 

Sąd

2011/C 072/30

Sprawa T-370/10: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 stycznia 2011 r. — Rubinetterie Teorema przeciwko Komisji (Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — Brak pilnego charakteru)

18

2011/C 072/31

Sprawa T-567/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Vivendi przeciwko Komisji

18

2011/C 072/32

Sprawa T-568/10: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Vivendi przeciwko Komisji

19

2011/C 072/33

Sprawa T-572/10: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2010 r. — Komisja przeciwko Commune de Millau

19

2011/C 072/34

Sprawa T-589/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Just Music Fernsehbetrieb przeciwko OHIM — France Télécom (Jukebox)

20

2011/C 072/35

Sprawa T-590/10: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — Thesing i Bloomberg Finance przeciwko EBC

20

2011/C 072/36

Sprawa T-595/10: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2010 r. — Zenato przeciwko OHIM — Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

21

2011/C 072/37

Sprawa T-599/10: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2010 r. — Eurocool Logistik GmbH przeciwko OHIM — Lenger (EUROCOOL)

22

2011/C 072/38

Sprawa T-4/11: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie

22

2011/C 072/39

Sprawa T-5/11: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Export Development Bank of Iran przeciwko Radzie

23

2011/C 072/40

Sprawa T-6/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 28 października 2010 r. w sprawie F-9/09 Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 stycznia 2010 r. przez Komisję Europejską

24

2011/C 072/41

Sprawa T-8/11: Skarga wniesiona w dniu w dniu 7 stycznia 2011 r. — Bank Kargoshaei i in. przeciwko Radzie

24

2011/C 072/42

Sprawa T-9/11: Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2011 r. — Air Canada przeciwko Komisji

25

2011/C 072/43

Sprawa T-15/11: Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2011 r. — Sina Bank przeciwko Radzie

26

2011/C 072/44

Sprawa T-16/11: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2011 r. — Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Europejskiej

27

2011/C 072/45

Sprawa T-22/11: Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2011 r. — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband przeciwko Komisji

28

2011/C 072/46

Sprawa T-26/11: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2011 r. — Fraas przeciwko OHIM (Wzór w karo w kolorach czarnym, beżowym, brązowym, ciemno czerwonym i szarym)

29

2011/C 072/47

Sprawa T-27/11: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband przeciwko Komisji

29

2011/C 072/48

Sprawa T-28/11: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2011 r. — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij przeciwko Komisji

30

2011/C 072/49

Sprawa T-31/11: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2011 r. — Fraas przeciwko OHIM (Wzór w karo w kolorach różowym, fioletowym, beżowym i ciemno szarym)

32

2011/C 072/50

Sprawa T-38/11: Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2011 r. — Cathay Pacific Airways przeciwko Komisji

32

2011/C 072/51

Sprawa T-389/09: Postanowienie Sądu z dnia 10 stycznia 2011 r. — Labate przeciwko Komisji

33

2011/C 072/52

Sprawa T-198/10: Postanowienie Sądu z dnia 12 stycznia 2011 r. — Maximuscle przeciwko OHIM — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

33

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 072/53

Sprawa F-121/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — Strack przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Właściwość Sądu — Dopuszczalność — Akt niekorzystny)

34

2011/C 072/54

Sprawa F-132/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — Strack przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuły 17, 17a i 19 regulaminu — Wniosek o zezwolenie na ujawnienie dokumentów — Wniosek o zezwolenie na opublikowanie tekstu — Wniosek o zezwolenie na wykorzystanie ustaleń przed sądami krajowymi — Dopuszczalność)

34

2011/C 072/55

Sprawa F-106/10: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2010 r. — Gross i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

34

2011/C 072/56

Sprawa F-113/10: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. — AT przeciwko EACEA

35

2011/C 072/57

Sprawa F-120/10: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. — AR przeciwko Komisji

35

2011/C 072/58

Sprawa F-127/10: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Bömcke przeciwko EBI

36

2011/C 072/59

Sprawa F-1/11: Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2011 r. — Soukup przeciwko Komisji

36

2011/C 072/60

Sprawa F-2/11: Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Descamps przeciwko Komisji

36


 

Sprostowania

2011/C 072/61

Sprostowanie komunikatu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-507/10 (Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 28)

38


PL

 

Top