Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:349E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 349, 22 grudzień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.CE2010.349.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 349E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
22 grudnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski
SESJA 2010 – 2011
Posiedzenia od 9 do 11 marca 2010 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 131 E z 20.5.2010.
TEKSTY PRZYJĘTE

 

Wtorek, 9 marca 2010 r.

2010/C 349E/01

Ochrona konsumentówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

SOLVITRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie SOLVIT (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2008 (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Tabela wyników rynku wewnętrznegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego (2009/2141(INI))

25

 

Środa, 10 marca 2010 r.

2010/C 349E/05

UE 2020 - działania w następstwie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 11 lutego 2010 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020

30

2010/C 349E/06

Wdrażanie zaleceń Goldstone'a dotyczących Izraela i PalestynyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zaleceń Goldstone’a dotyczących Izraela/Palestyny

34

2010/C 349E/07

Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na BiałorusiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi

37

2010/C 349E/08

Opodatkowanie transakcji finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie podatków od transakcji finansowych i ich wprowadzenia

40

2010/C 349E/09

Jednolity obszar płatności w euroRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zastosowania jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

43

2010/C 349E/10

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

46

2010/C 349E/11

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

49

2010/C 349E/12

Sprawozdanie roczne 2008 na temat WPZiBRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2008 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie częścią II pkt G ust. 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. (2009/2057 (INI))

51

2010/C 349E/13

Wdrażanie europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obronyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2009/2198 (INI))

63

2010/C 349E/14

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

77

 

Czwartek, 11 marca 2010 r.

2010/C 349E/15

KubaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie sytuacji więźniów politycznych i więźniów sumienia na Kubie

82

2010/C 349E/16

Inwestowanie w technologie o niskiej emisji związków węglaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)

84

2010/C 349E/17

Poważna klęska żywiołowa w autonomicznym regionie Madery i skutki huraganu Xynthia w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rozległych klęsk żywiołowych w autonomicznym regionie Madery oraz w sprawie skutków nawałnicy Xynthia w Europie

88

2010/C 349E/18

Sprawa Gilada SzalitaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie Gilada Szalita

91

2010/C 349E/19

Eskalacja przemocy w MeksykuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku

92

2010/C 349E/20

Korea Południowa - legalizacja kary śmierciRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie uznania za legalną kary śmierci w Republice Korei

95


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 9 marca 2010 r.

2010/C 349E/21

Podział FISIM przy ustalaniu DNB *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Wspólnot Europejskich i ich zasobów własnych (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: zwolnienia grupoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

ZAŁĄCZNIK

100

2010/C 349E/23

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Niemcy - zwolnienia grupoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

ZAŁĄCZNIK

102

2010/C 349E/24

UuchomienieEuropejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - sektor budowlanyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

ZAŁĄCZNIK

105

2010/C 349E/25

Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o podpisaniu, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym

108

ZAŁĄCZNIK

109

2010/C 349E/27

Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie przepływu osób posiadających wizy długoterminowe (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2010 zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe

110

ZAŁĄCZNIK

110

 

Środa, 10 marca 2010 r.

2010/C 349E/28

Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 marca 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/…/UE zmieniającej Dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów

112


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▐ sygnalizuje skreślenia.

Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.

PL

 

Top