Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:260:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 260, 25 wrzesień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.260.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 260

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
25 września 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2010/C 260/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 246 z 11.9.2010.

1

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2010/C 260/02

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu jako sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 260/03

Sprawa C-297/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2010 r. — Sabine Hennigs przeciwko Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Sprawa C-298/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 czerwca 2010 r. — Land Berlin przeciwko Alexanderowi Maiowi

4

2010/C 260/05

Sprawa C-309/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Veewaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 29 czerwca 2010 r. — Agrana Zucker GmbH przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Sprawa C-315/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 1 lipca 2010 r. — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd przeciwko Unifer Steel SL, BNP Paribas (Szwajcaria), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

5

2010/C 260/07

Sprawa C-338/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 7 lipca 2010 r. — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Sprawa C-341/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

6

2010/C 260/09

Sprawa C-357/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Duomo Gpa Srl przeciwko Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Sprawa C-358/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Gestione Servizi Pubblici Srl przeciwko Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Sprawa C-359/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 19 lipca 2010 r. — Irtel Srl przeciwko Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Sprawa C-366/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 22 lipca 2010 r. — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. przeciwko The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Sprawa C-369/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09 Ravensburger AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Educa Borras, S.A.,wniesione w dniu 22 lipca 2010 r. przez Ravensburger AG

10

2010/C 260/14

Sprawa C-370/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-243/08 Ravensburger AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Educa Borras S.A., wniesione w dniu 23 lipca 2010 r. przez Ravensburger AG

11

2010/C 260/15

Sprawa C-376/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-181/08 Pye Phyo Tay Za przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 27 lipca 2010 r. przez Pye Phyo Tay Za

11

2010/C 260/16

Sprawa C-380/10: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Finlandii

13

2010/C 260/17

Sprawa C-400/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 6 sierpnia 2010 r. — J. McB. przeciwko L. E.

13

 

Sąd

2010/C 260/18

Sprawy połączone T-440/07, T-465/07 i T-1/08: Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2010 r. — Huta Buczek i in. przeciwko Komisji (Umorzenie postępowania)

14

2010/C 260/19

Sprawa T-252/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 lipca 2010 r. — Cross Czech przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Szósty program ramowy UE dotyczący badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Pismo potwierdzające wnioski z audytu finansowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

14

2010/C 260/20

Sprawa T-286/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 lipca 2010 r. — Fondation IDIAP przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Pismo potwierdzające wyniki kontroli finansowej — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

15

2010/C 260/21

Sprawa T-292/10: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. — Monty Program przeciwko Komisji

15

2010/C 260/22

Sprawa T-293/10: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2010 r. — Seven Towns Ltd przeciwko OHIM

16

2010/C 260/23

Sprawa T-294/10: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2010 r. — CBp Carbon Industries przeciwko OHIM

17

2010/C 260/24

Sprawa T-298/10: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2010 r. — Arrieta D. Gross przeciwko OHIM — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Sprawa T-301/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — In ‘t Veld przeciwko Komisji

18

2010/C 260/26

Sprawa T-302/10: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2010 r. — Crocs przeciwko OHIM — Holey Soles i Partenaire Hospitalier International (Przedstawienie obuwia)

19

2010/C 260/27

Sprawa T-304/10: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG przeciwko OHIM — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Sprawa T-306/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. — Yusef przeciwko Komisji

20

2010/C 260/29

Sprawa T-312/10: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2010 r. — ELE.SI.A przeciwko Komisji

21

2010/C 260/30

Sprawa T-313/10: Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2010 r. — Three-N-Products Private przeciwko OHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Sprawa T-314/10: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2010 r. — Constellation Brands przeciwko OHIM (COOK'S)

23

2010/C 260/32

Sprawa T-318/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. — Consorzio del vino nobile di Montepulciano i in. przeciwko Komisji

23

2010/C 260/33

Sprawa T-320/10: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2010 r. — Fürstlich Castell'sches Domänenamt przeciwko OHIM — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Sprawa T-321/10: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. — SA.PAR. przeciwko OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Sprawa T-322/10: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2010 r. — Clasado przeciwko Komisji

25

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 260/36

Sprawa F-50/10: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. — De Roos-Le Large przeciwko Komisji

27

2010/C 260/37

Sprawa F-58/10: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2010 r. — Allgeier przeciwko FRA

27

2010/C 260/38

Sprawa F-59/10: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2010 r. — Barthel i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

28

2010/C 260/39

Sprawa F-60/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. — Chiavegato przeciwko Komisji

28

2010/C 260/40

Sprawa F-62/10: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2010 r. — Esders przeciwko Komisji

28

2010/C 260/41

Sprawa F-63/10: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2010 r. — Lunetta przeciwko Komisji

29


PL

 

Top