EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:223:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 223, 18 sierpień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.223.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 223

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
18 sierpnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2010/C 223/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (CON/2010/65)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 223/02

Kursy walutowe euro

5

2010/C 223/03

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/623/WE powołującą Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych

6


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 223/04

Pomoc państwa – Słowenia – Pomoc państwa C 13/10 (ex NN 17/10) – Potencjalna pomoc na rzecz spółek Elan d.o.o. i Elan Marine d.o.o. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

8

2010/C 223/05

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

15


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top