EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 103, 22 kwiecień 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.103.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
22 kwietnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2010/C 103/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2010/28)

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 103/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 103/03

Kursy walutowe euro

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 103/04

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14, Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12, Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13, Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5, Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15, Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2, Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15, Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20, Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5, Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13, Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26)

8


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 103/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

12

2010/C 103/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2010/C 103/07

Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

14

2010/C 103/08

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne dla Kolumbii i Peru

20


 

Sprostowania

2010/C 103/09

Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. C 162 z 15.7.2009)

23


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top