Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:037:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 37, 13 luty 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.037.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 37

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
13 lutego 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 037/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 24 z 30.1.2010.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 037/02

Sprawa C-438/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 9 listopada 2009 r. — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2

2010/C 037/03

Sprawa C-440/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Rzeczpospolita Polska) w dniu 11 listopada 2009 r. — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska

2

2010/C 037/04

Sprawa C-450/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu 19 listopada 2009 r. — Ulrich Schröder przeciwko Finanzamt Hameln

3

2010/C 037/05

Sprawa C-457/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 23 listopada 2009 r. — Claude Chartry przeciwko État belge

3

2010/C 037/06

Sprawa C-461/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 23 września 2009 r. w sprawie T-493/07 The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 23 listopada 2009 r. przez The Wellcome Foundation Ltd

4

2010/C 037/07

Sprawa C-465/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya

4

2010/C 037/08

Sprawa C-466/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava

5

2010/C 037/09

Sprawa C-467/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa

6

2010/C 037/10

Sprawa C-468/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya

7

2010/C 037/11

Sprawa C-469/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava

8

2010/C 037/12

Sprawa C-470/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-30/01 do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa

10

2010/C 037/13

Sprawa C-471/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya

11

2010/C 037/14

Sprawa C-472/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. Przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava

12

2010/C 037/15

Sprawa C-473/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa

14

2010/C 037/16

Sprawa C-474/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya

15

2010/C 037/17

Sprawa C-475/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa

16

2010/C 037/18

Sprawa C-476/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 9 września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do T-229/01 i T-265/01, T-266/01 oraz T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava i Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 listopada 2009 r. przez Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa

17

2010/C 037/19

Sprawa C-477/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 25 listopada 2009 r. — Charles Defossez przeciwko Christianowi Wiartowi, Office national de l'emploi, CGEA w Lille

18

2010/C 037/20

Sprawa C-483/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Tarragona (Hiszpania) w dniu 30 listopada 2009 r. — postępowanie karne przeciwko Magatte Gueye

19

2010/C 037/21

Sprawa C-484/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 30 listopada 2009 r. — Manuel Carvalho Ferreira Santos przeciwko Companhia Europeia de Seguros, S.A.

20

2010/C 037/22

Sprawa C-485/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 1 grudnia 2009 r. — Viamex Agrar Handels GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg — Jonas

20

2010/C 037/23

Sprawa C-489/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Gent (Belgia) w dniu 30 listopada 2009 r. — Vandoorne NV przeciwko Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Królestwu Belgii

21

2010/C 037/24

Sprawa C-490/09: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

21

2010/C 037/25

Sprawa C-493/09: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

21

2010/C 037/26

Sprawa C-495/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 2 grudnia 2009 r. — Nokia Corporation przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

22

2010/C 037/27

Sprawa C-500/09: Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

22

2010/C 037/28

Sprawa C-503/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 4 grudnia 2009 r. — Lucy Stewart przeciwko Secretary of State for Work and Pensions

23

2010/C 037/29

Sprawa C-510/09: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej.

24

2010/C 037/30

Sprawa C-511/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 23 września 2009 r. w sprawie T-296/06 Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 4 grudnia 2009 r. przez Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd

24

2010/C 037/31

Sprawa C-512/09: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

25

2010/C 037/32

Sprawa C-513/09: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

25

2010/C 037/33

Sprawa C-518/09: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

26

2010/C 037/34

Sprawa C-520/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 30 września 2009 r. w sprawie T-168/05 Arkema przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Arkema France SA

27

2010/C 037/35

Sprawa C-521/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) wydanego w dniu 30 września 2009 r. w sprawie T-174/05 Elf Aquitaine przeciwko Komisji, wniesione w dniu 15 grudnia 2009 r. przez Elf Aquitaine SA

28

2010/C 037/36

Sprawa C-524/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris (Francja) w dniu 12 listopada 2009 r. — Ville de Lyon przeciwko Caisse des dépôts et consignations

29

2010/C 037/37

Sprawa C-534/09: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

30

 

Sąd

2010/C 037/38

Sprawa T-57/01: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. — Solvay przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek sody we Wspólnocie (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii) — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Porozumienia w sprawie dostaw zawierane na zbyt długi okres — Upust lojalnościowy — Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar — Rozsądny termin — Istotne wymogi proceduralne — Właściwy rynek geograficzny — Istnienie pozycji dominującej — Nadużywanie pozycji dominującej — Prawo dostępu do akt — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia — Okoliczności łagodzące)

31

2010/C 037/39

Sprawa T-58/01: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. — Solvay przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek sody we Wspólnocie — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Porozumienie gwarantujące przedsiębiorstwu minimalną wyrażoną w tonach wielkość sprzedaży w państwie członkowskim oraz zakup ilości niezbędnych do osiągnięcia owej minimalnej wyrażonej w tonach wielkości — Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar — Rozsądny termin — Istotne wymogi proceduralne — Wpływ na handel między państwami członkowskimi — Prawo dostępu do akt — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające i łagodzące)

31

2010/C 037/40

Sprawy połączone T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 i T-484/04: Wyrok Sądu z dnia 18 grudnia 2009 r. — Arizmendi i in. przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Unia celna — Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Uzasadniona opinia — Zniesienie w prawie francuskim monopolu korporacji maklerów morskich — Wystarczająco istotne naruszenie — Związek przyczynowy)

32

2010/C 037/41

Sprawa T-156/04: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r. — EDF przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przyznana EDF przez władze francuskie — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Uprawnienia proceduralne beneficjenta pomocy — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi — Kryterium inwestora prywatnego)

32

2010/C 037/42

Sprawa T-158/07: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2009 r. — Cofac przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Socjalny — Zmniejszenie wymiaru pomocy — Działalność szkoleniowa — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym)

33

2010/C 037/43

Sprawa T-159/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 grudnia 2009 r. — Cofac przeciwko Komisji (EFS — Zmniejszenie pomocy finansowej — Działalność szkoleniowa — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym)

33

2010/C 037/44

Sprawa T-436/07 P: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2009 r. — Giannopoulos przeciwko Radzie (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Nabór — Zaszeregowanie do grupy — Wniosek o zmianę zaszeregowania — Artykuł 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

34

2010/C 037/45

Sprawa T-490/07: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. — Notartel przeciwko OHIM — SAT.1 (R.U.N.) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego R.U.N. — Wcześniejsze słowne, krajowe i wspólnotowe, znaki towarowe ran — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009) — Częściowa odmowa rejestracji)

34

2010/C 037/46

Sprawa T-412/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2009 r. — Trubion Pharmaceuticals przeciwko OHIM — Merck (TRUBION) („Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TRUBION — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TriBion Harmonis — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)”)

35

2010/C 037/47

Sprawa T-476/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2009 r. — Media-Saturn przeciwko OHIM (BEST BUY) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BEST BUY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

35

2010/C 037/48

Sprawa T-483/08: Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2009 r. — Giordano Enterprises przeciwko OHIM — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GIORDANO — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy GIORDANO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Częściowa odmowa rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

36

2010/C 037/49

Sprawa T-107/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2009 r. — Inet Hellad przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wdrożenie jako domeny pierwszego stopnia „.eu” — Rejestracja domeny „.co” jako domeny drugiego stopnia — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

36

2010/C 037/50

Sprawa T-481/07: Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2009 r. — Deltalinqs i SVZ przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy przyznanej przez władze belgijskie na rzecz transportu intermodalnego śródlądowymi drogami wodnymi — Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez stowarzyszenia reprezentujące interesy przedsiębiorstw mających siedzibę w strefie portu Rotterdam — Brak istotnej zmiany pozycji konkurencyjnej — Oczywista niedopuszczalność)

37

2010/C 037/51

Sprawa T-194/08: Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2009 r. — Cattin przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — EFR — Wykaz eksporterów mogących uzyskać zapłatę ich wierzytelności wobec Republiki Środkowoafrykańskiej — Brak wpisu — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

37

2010/C 037/52

Sprawa T-567/08 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2009 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Odwołania — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania w przedmiocie awansów za 2005 r. — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

38

2010/C 037/53

Sprawa T-396/09 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. — Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zobowiązanie państw członkowskich do poprawy jakości powietrza — Odstępstwo przyznane na rzecz jednego z państw członkowskich — Odmowa przeprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej przez Komisję — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych)

38

2010/C 037/54

Sprawa T-446/09: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2009 r. — Escola Superior Agrária de Coimbra przeciwko Komisji

39

2010/C 037/55

Sprawa T-454/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 10 września 2009 r. w sprawie F-139/07, van Arum przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 9 listopada 2009 r. przez Rinse van Aruma

39

2010/C 037/56

Sprawa T-484/09: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2009 r. — McLoughney przeciwko OHIM — Kern (Powerball)

40

2010/C 037/57

Sprawa T-485/09: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2009 r. — Francja przeciwko Komisji

41

2010/C 037/58

Sprawa T-487/09: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2009 r. — ReValue Immobilienberatung przeciwko OHIM (ReValue)

41

2010/C 037/59

Sprawa T-488/09: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2009 r. — Jager & Polacek przeciwko OHIM — RT Mediasolutions (REDTUBE)

42

2010/C 037/60

Sprawa T-489/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Leali przeciwko Komisji

43

2010/C 037/61

Sprawa T-490/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi przeciwko Komisji

43

2010/C 037/62

Sprawa T-491/09: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

44

2010/C 037/63

Sprawa T-492/09: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2009 r. — MEDA Pharma przeciwko OHIM — Nycomed (ALLERNIL)

44

2010/C 037/64

Sprawa T-497/09: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2009 r. — LG Electronics przeciwko OHIM (KOMPRESSOR PLUS)

45

2010/C 037/65

Sprawa T-499/09: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2009 r. — Evonik Industries przeciwko OHIM (Przedstawienie prostokąta w kolorze purpury z zaokrągloną prawą stroną)

45

2010/C 037/66

Sprawa T-500/09: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2009 r. — Włochy przeciwko Komisji

46

2010/C 037/67

Sprawa T-501/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — PhysioNova przeciwko OHIM — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

46

2010/C 037/68

Sprawa T-504/09: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2009 r. — Völkl przeciwko OHIM — Marker Völkl (VÖLKL)

47

2010/C 037/69

Sprawa T-422/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2009 r. — Enviro Tech Europe i Enviro Tech International przeciwko Komisji

48

2010/C 037/70

Sprawa T-76/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2009 r. — Bactria przeciwko Komisji

48

2010/C 037/71

Sprawa T-401/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2009 r. — Bactria przeciwko Komisji

48

2010/C 037/72

Sprawa T-199/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 2009 r. — Akzo Nobel i in. przeciwko Komisji

48

2010/C 037/73

Sprawa T-143/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2009 r. — UMG Recordings przeciwko OHMI — Osman (MOTOWN)

48

2010/C 037/74

Sprawa T-333/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2009 r. — Bull i.in. przeciwko Komisji

49

2010/C 037/75

Sprawa T-555/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 grudnia 2009 r. — IPublish Ganske Interactive Publishing przeciwko OHMI (wizerunek urządzenia nawigacyjnego)

49

2010/C 037/76

Sprawa T-174/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia 2009 r. — Complejo Agrícola przeciwko Komisji

49

2010/C 037/77

Sprawa T-208/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2009 r. — Mars przeciwko OHMI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

49

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 037/78

Sprawa F-8/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 grudnia 2009 r. — Apostolov przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga niedopuszczalna — Upływ terminu)

50

2010/C 037/79

Sprawa F-102/09: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. — Bennett i in. przeciwko OHIM

50

2010/C 037/80

Sprawa F-103/09: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2009 r. — Allen i in. przeciwko Komisji

51

2010/C 037/81

Sprawa F-104/09: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2009 r. — Diego Canga Fano przeciwko Radzie

51

2010/C 037/82

Sprawa F-105/09: Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2009 r. — Scheefer przeciwko Parlamentowi

52

2010/C 037/83

Sprawa F-106/09: Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2009 r. — Pascual Garcia przeciwko Komisji

52


PL

 

Top