EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:035:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 35, 12 luty 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.035.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 35

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
12 lutego 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisji Europejskiej

2010/C 035/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5599 – AMCOR/ALCAN) (1)

1

2010/C 035/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) (1)

1

2010/C 035/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5764 – BNP Paribas/Dexia Epargne Pension) (1)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisji Europejskiej

2010/C 035/04

Kursy walutowe euro

3

 

Trybunał Obrachunkowy

2010/C 035/05

Opinia nr 1/2010 „Poprawa finansowego zarządzania budżetem Unii Europejskiej: Zagrożenia i wyzwania”

4

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 035/06

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5; Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11; Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14; Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15; Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15; Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20)

5

2010/C 035/07

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22, Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19, Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8)

7


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisji Europejskiej

2010/C 035/08

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac wspólnego Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP)

8

 

INNE AKTY

 

Komisji Europejskiej

2010/C 035/09

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

9

2010/C 035/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

13


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top