EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:272:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 272, 13 listopad 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.272.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 272

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
13 listopada 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2009/C 272/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81)

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 272/02

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

8

2009/C 272/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group) (1)

10

2009/C 272/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas) (1)

10


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 272/05

Kursy walutowe euro

11

 

Trybunał Obrachunkowy

2009/C 272/06

Sprawozdanie specjalne nr 10/2009 pt. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych”

12

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 272/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

13

2009/C 272/08

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

19

2009/C 272/09

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej (1)

20


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 272/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

21

2009/C 272/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

23

2009/C 272/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury) (1)

24


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top