Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 193, 15 sierpień 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.193.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 193

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
15 sierpnia 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 193/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 180 z 1.8.2009.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 193/02

Sprawa C-165/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 4 maja 2009 r. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer and E. Zwaag, F. Pals przeciwko College van Gedeputeerde Staten van Groningen, zainteresowana strona trzecia: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Sprawa C-166/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 11 maja 2009 r. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne przeciwko Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, zainteresowane osoby trzecie: Electrabel Nederland NV i Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Sprawa C-167/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 11 maja 2009 r. — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne przeciwko Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, zainteresowane osoby trzecie: E.On Benelux i Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Sprawa C-182/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Zjednoczone Królestwo) w dniu 19 maja 2009 r. — Seaport (NI) Limited przeciwko Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Sprawa C-188/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu 28 maja 2009 r. — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Sprawa C-191/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 10 marca 2009 r. w sprawie T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dawniej Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dawniej Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 29 maja 2009 r. przez Radę Unii Europejskiej

7

2009/C 193/08

Sprawa C-193/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 25 marca 2009 r. w sprawie T-402/07 Kaul GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) — Bayer AG, wniesione w dniu 1 czerwca 2009 r. przez Kaul GmbH

8

2009/C 193/09

Sprawa C-194/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 25 marca 2009 r. w sprawie T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 1 czerwca 2009 r. przez Alcoa Trasformazioni Srl

8

2009/C 193/10

Sprawa C-195/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (Anglia i Walia) w dniu 29 maja 2009 r. — Synthon BV przeciwko Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Sprawa C-196/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Radę ds. Zażaleń Szkół Europejskich w dniu 29 maja 2009 r. — Paul Miles i in., Robert Watson Mac Donald przeciwko Sekretarzowi Generalnemu Szkół Europejskich

9

2009/C 193/12

Sprawa C-199/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts (Republika Łotewska) w dniu 4 czerwca 2009 r. — Schenker SIA przeciwko Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Odwołanie wniesione w dniu 27 maja 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 10 marca 2009 r. w s prawie T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), dawniej Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT i Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), dawniej Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (sprawa C-200/09 P)

10

2009/C 193/14

Sprawa C-204/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu 8 czerwca 2009 r. — Flachglas Torgau GmbH przeciwko Republice Federalnej Niemiec

11

2009/C 193/15

Sprawa C-208/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 10 czerwca 2009 r. — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Sprawa C-209/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 10 czerwca 2009 r. — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Sprawa C-211/09: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

13

2009/C 193/18

Sprawa C-214/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 25 marca 2009 r. w sprawie T-191/07 Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Budějovický Budvar, národní podnik, wniesione w dniu 12 czerwca 2009 r. przez Anheuser-Busch, Inc.

13

2009/C 193/19

Sprawa C-215/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 15 czerwca 2009 r. — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj przeciwko Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Sprawa C-220/09: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

15

 

Sąd Pierwszej Instancji

2009/C 193/21

Sprawa T-259/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Len włóknisty — Konopie — Banany — Raport OLAF — Raport Trybunału Obrachunkowego — Rozmowy dwustronne przewidziane w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1663/95 — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Praktyka stanowiąca nadużycie — Wystąpienie szkody finansowej dla EFOGR)

16

2009/C 193/22

Sprawa T-435/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2009 r. — Danjaq przeciwko OHIM — Mission Productions (Dr. No) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Dr. No — Sprzeciw właściciela niezarejestrowanych słownych znaków towarowych i oznaczeń Dr. No i Dr. NO — Brak przesłanki wcześniejszych znaków towarowych — Brak oznaczenia odróżniającego używanego w obrocie handlowym — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 8 ust. 2 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

16

2009/C 193/23

Sprawy połączone T-273/06 i T-297/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — ISD Polska i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy na restrukturyzację przyznanej przez Rzeczpospolitą Polską producentowi stali — Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali — Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja procesowa — Termin na wniesienie skargi — Dopuszczalność — Uzasadnione oczekiwania — Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 — Stopa oprocentowania zwrotu pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Obowiązek ścisłej współpracy z państwem członkowskim — Metoda składana obliczania stopy procentowej — Artykuł 9 ust. 4 i artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 794/2004)

17

2009/C 193/24

Sprawa T-288/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — Regionalny Fundusz Gospodarczy przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy na restrukturyzację przyznanej przez Rzeczpospolitą Polską producentowi stali — Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali — Stopa oprocentowania zwrotu pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Obowiązek ścisłej współpracy z państwem członkowskim — Artykuł 9 ust. 4 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 794/2004)

17

2009/C 193/25

Sprawa T-291/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — Operator ARP przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy na restrukturyzację przyznanej przez Rzeczpospolitą Polską producentowi stali — Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Protokół nr 8 w sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Pojęcie beneficjenta — Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999)

18

2009/C 193/26

Sprawa T-24/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — ThyssenKrupp Stainless przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Wyroby płaskie ze stali nierdzewnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS po wygaśnięciu traktatu EWWiS, wydana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Dopłata do stopu — Kompetencje Komisji — Możliwość przypisania odpowiedzialności za zachowanie noszące znamiona naruszenia — Powaga rzeczy osądzonej — Prawo do obrony — Dostęp do akt — Przedawnienie — Zasada non bis in idem — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

18

2009/C 193/27

Sprawy połączone T-81/07, T-82/07 i T-83/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — KG Holding i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na restrukturyzację przyznana KG Holding NV przez władze niderlandzkie — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Częściowa niedopuszczalność — Odzyskanie pomocy od przedsiębiorstw będących jej beneficjentami, których upadłość została ogłoszona — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności)

19

2009/C 193/28

Sprawa T-414/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2009 r. — Euro-Information przeciwko OHIM (Przedstawienie ręki trzymającej kartę z trzema trójkątami) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego rękę trzymającą kartę z trzema trójkątami — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

19

2009/C 193/29

Sprawa T-419/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — Okalux przeciwko OHIM — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw do znaku towarowego — Słowny wspólnotowy znak towarowy OKATECH — Częściowe uchylenie decyzji — Termin do wniesienia odwołania — Artykuły 57 i 77a rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 58 i 80 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Prawo do bycia wysłuchanym)

20

2009/C 193/30

Sprawa T-444/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2009 r. — CPEM przeciwko Komisji (FSE — Zniesienie pomocy finansowej — sprawozdanie OLAF)

20

2009/C 193/31

Sprawa T-16/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — Perfetti Van Melle przeciwko OHIM — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy CENTER SHOCK — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe CENTER — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

20

2009/C 193/32

Sprawa T-311/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2009 r. — Fitoussi przeciwko OHIM — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego IBIZA REPUBLIC — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy przedstawiający pięcioramienną gwiazdę wpisaną w okrąg — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009])

21

2009/C 193/33

Sprawa T-258/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2009 r. — Polska przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środki przejściowe przyjęte ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich — Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność)

21

2009/C 193/34

Sprawa T-524/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 czerwca 2009 r. — AVLUX przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący rozbudowy i odnowienia budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — Odrzucenie oferty oferenta — Stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie udzielenia zamówienia — Umorzenie postępowania)

22

2009/C 193/35

Sprawa T-550/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2009 r. — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Wniosek o zawieszenie wykonania i zarządzenie środków tymczasowych (zwrot zapłaconej już grzywny i rezygnacja z gwarancji bankowej) — Brak fumus boni juris i brak pilnego charakteru)

22

2009/C 193/36

Sprawa T-173/03 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 2009 r. — Z przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp zainteresowanych osób trzecich do niepublikowanej jeszcze decyzji Komisji o nałożeniu grzywny — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Umorzenie postępowania — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

22

2009/C 193/37

Sprawa T-184/09: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

23

2009/C 193/38

Sprawa T-212/09: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2009 r. — Dania przeciwko Komisji

23

2009/C 193/39

Sprawa T-226/09: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2009 r. — British Telecommunications przeciwko Komisji

24

2009/C 193/40

Sprawa T-227/09: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2009 r. — Feng Shen Technology przeciwko OHIM — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Sprawa T-230/09: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2009 r. — BT Pension Scheme Trustees przeciwko Komisji

25

2009/C 193/42

Sprawa T-236/09: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2009 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

26

2009/C 193/43

Sprawa T-237/09: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2009 r. — Région Wallonne przeciwko Komisji

27

2009/C 193/44

Sprawa T-238/09: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2009 r. — Sniace, SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

28

2009/C 193/45

Sprawa T-239/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 31 marca 2009 r. w sprawie F-146/07 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 czerwca 2009 r. przez Luigiego Marcuccia

28

2009/C 193/46

Sprawa T-244/09: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2009 r. — Accenture Global Services przeciwko OHIM — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Sprawa T-245/09: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. — Shell Hellas przeciwko Komisji

29

2009/C 193/48

Sprawa T-246/09: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2009 r. — Insula przeciwko Komisji

30

2009/C 193/49

Sprawa T-250/09: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2009 r. — Cesea Group przeciwko OHIM — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Sprawa T-251/09: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. — Société des Pétroles Shell przeciwko Komisji

32

2009/C 193/51

Sprawa T-255/09: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2009 r. — Caixa Geral de Depósitos przeciwko OHIM — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»)

32

2009/C 193/52

Sprawa T-218/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2009 r. — Lemans przeciwko OHIM — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Sprawa T-389/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2009 r. — Lemans przeciwko OHIM-Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Sprawa T-435/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2009 r. — Tokita Management Service przeciwko OHIM — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2009/C 193/55

Sprawa F-39/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 maja 2009 r. — Campos Valls przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Powołanie — Stanowisko szefa wydziału — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Wymogi określone w ogłoszeniu o wakacie — Oczywisty błąd w ocenie)

34

2009/C 193/56

Sprawa F-137/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 maja 2009 r. — Sergio i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Prawa i obowiązki — Wolność zrzeszania się — Protokół porozumienia między Komisją i Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi — Indywidualne decyzje o oddelegowaniu/udostępnianiu mające za podstawę protokół — Niekorzystny akt — Legitymacja procesowa — Urzędnik działający na własny rachunek a nie na rachunek organizacji związkowej — Niedopuszczalność — Powiadomienie adwokata skarżących o odrzuceniu zażalenia — Początek biegu terminu na złożenie skargi)

34

2009/C 193/57

Sprawa F-43/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 czerwca 2009 r. — Spee przeciwko Europolowi (Służba publiczna — Personel Europolu — Wolne stanowisko pracy — Postępowanie w sprawie naboru)

35

2009/C 193/58

Sprawa F-72/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. — Ketselidis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga — Uprzednie zażalenie administracyjne — Odpowiedź tymczasowa — Usprawiedliwiony błąd — Brak — Domyślna decyzja odmowna — Zażalenie złożone po terminie — Niedopuszczalność — Wyrok sądu wspólnotowego — Nowa okoliczność istotna dla sprawy — Brak)

35

2009/C 193/59

Sprawa F-81/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. — Ketselidou przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga — Wyrok sądu wspólnotowego — Nowa okoliczność istotna dla sprawy — Brak)

35

2009/C 193/60

Sprawa F-61/09: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2009 r. — Strack przeciwko Komisji

36

2009/C 193/61

Sprawa F-62/09: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. — Strack przeciwko Komisji

36

2009/C 193/62

Sprawy połączone F-14/05 i F-20/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. — Albert-Bousquet i in. i Johansson i in. przeciwko Komisji

37

2009/C 193/63

Sprawa F-21/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. — De Geest przeciwko Radzie

37

2009/C 193/64

Sprawa F-38/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. — Delplancke i Governatori przeciwko Komisji

37

2009/C 193/65

Sprawa F-49/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. — Bethuyne i in. przeciwko Komisji

37

2009/C 193/66

Sprawa F-80/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. — De Geest przeciwko Radzie

37


PL

 

Top