Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 167, 18 lipiec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.167.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 167

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
18 lipca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 167/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 153 z 4.7.2009.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2009/C 167/02

Sprawa C-214/08 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2009 r. — Philippe Guigard przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o odszkodowanie — Warunki powstania odpowiedzialności umownej i odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty — Artykuły 313 ust. 2 lit. k), 314 i 317 lit. a) czwartej konwencji z Lomé zmienionej umową podpisaną na Mauritiusie)

2

2009/C 167/03

Sprawa C-535/08: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Włochy) — Maria Catena Rita Pignataro przeciwko Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Warunki wybieralności w wyborach regionalnych — Wymóg posiadania miejsca zamieszkania w danym regionie — Artykuły 17 WE i 18 WE — Prawa podstawowe — Brak związku z prawem wspólnotowym — Oczywisty brak właściwości Trybunału)

2

2009/C 167/04

Sprawa C-148/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 10 lutego 2009 r. w sprawie T-388/03 Deutsche Post AG i DHL International przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 24 kwietnia 2009 r. (faks z dnia 22 kwietnia 2009 r) przez Królestwo Belgii

3

2009/C 167/05

Sprawa C-151/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Hiszpania) w dniu 28 kwietnia 2009 r. — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) przeciwko Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe i inni oraz Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Sprawa C-152/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin (Niemcy) w dniu 4 maja 2009 r. — André Grootes przeciwko Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Sprawa C-155/09: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

4

2009/C 167/08

Sprawa C-168/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu 12 maja 2009 r. — Flos SpA przeciwko Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Sprawa C-172/09: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

5

2009/C 167/10

Sprawa C-174/09: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

6

2009/C 167/11

Sprawa C-183/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

6

2009/C 167/12

Sprawa C-184/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

6

2009/C 167/13

Sprawa C-187/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

7

2009/C 167/14

Sprawa C-202/09: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

7

2009/C 167/15

Sprawa C-312/08: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 2 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

7

2009/C 167/16

Sprawa C-374/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

8

2009/C 167/17

Sprawa C-418/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

8

 

Sąd Pierwszej Instancji

2009/C 167/18

Sprawa T-152/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 czerwca 2009 r. — NDSHT przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Skarga konkurenta — Pisma Komisji do składającego skargę — Istniejąca pomoc — Akt niezaskarżalny — Niedopuszczalność)

9

2009/C 167/19

Sprawa T-179/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 czerwca 2009 r. — Komisja przeciwko Burie Onderzoek en advies (Klauzula arbitrażowa — Umowy zawarte w ramach programu RACE II oraz specjalnego programu w dziedzinie zastosowań telematyki w interesie publicznym — Zwrot części zapłaconych zaliczek — Kompetencje Sądu — Częściowa niedopuszczalność — Zasada dobrej administracji — Żądanie wzajemne)

9

2009/C 167/20

Sprawa T-189/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 czerwca 2009 r. — Frosch Touristik przeciwko OHIM — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy FLUGBÖRSE — Data właściwa do zbadania bezwzględnej podstawy unieważnienia — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

10

2009/C 167/21

Sprawa T-22/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2009 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Akt przystąpienia — Warunek nałożony na beneficjenta polegający na stosowaniu limitu sprzedaży produktów z blachy w „rozszerzonej Unii” — Pismo, w którym Komisji dokonała wykładni tego warunku jako mającego zastosowanie do rynków bułgarskiego i rumuńskiego od dnia przystąpienia — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

10

2009/C 167/22

Sprawa T-372/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 kwietnia 2009 r. — Murnauer Markenvertrieb przeciwko OHIM — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie — Wycofanie wniosku o unieważnienie — Umorzenie postępowania)

11

2009/C 167/23

Sprawa T-383/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 kwietnia 2009 r. — New Europe przeciwko Komisji (Niedopuszczalność skargi — Oznaczenie strony skarżącej — Osoba prawna prawa prywatnego — Pełnomocnictwo — Oczywista niedopuszczalność — Interwencja)

11

2009/C 167/24

Sprawa T-462/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 kwietnia 2009 r. — Winzer Pharma przeciwko OHIM — Alcon (OFTAL CUSI) (Wspólnotowy znak towarowy — Cofnięcie decyzji przez Izbę Odwoławczą — Umorzenie postępowania)

11

2009/C 167/25

Sprawa T-159/09: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 maja 2009 r. — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Postępowanie w sprawie środków tymczasowych — Wniosek o odstąpienie od egzekucji — Wniesienie skargi — Niedopuszczalność — Szkoda finansowa — Brak pilnego charakteru)

12

2009/C 167/26

Sprawa T-127/09: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2009 r. — Abdulrahim przeciwko Radzie i Komisji

12

2009/C 167/27

Sprawa T-160/09: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2009 r. — Winzer Pharma przeciwko OHIM — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Sprawa T-162/09: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2009 r. — Würth i Fasteners (Shenyang) przeciwko Radzie

13

2009/C 167/29

Sprawa T-167/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 17 lutego 2009 r. w sprawie F-38/08 Liotti przeciwko Komisji, wniesione w dniu 24 kwietnia 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

14

2009/C 167/30

Sprawa T-173/09: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2009 r. — Z przeciwko Komisji

15

2009/C 167/31

Sprawa T-175/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 17 lutego 2009 r. w sprawie F-51/08 Stols przeciwko Radzie, wniesione w dniu 27 kwietnia 2009 r. przez Radę Unii Europejskiej

15

2009/C 167/32

Sprawa T-179/09: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2009 r. — Dunamenti Erőmű przeciwko Komisji

16

2009/C 167/33

Sprawa T-189/09: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. — Poloplast przeciwko OHIM — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Sprawa T-190/09: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Sprawa T-192/09: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. — Amen Corner przeciwko OHIM — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Sprawa T-194/09: Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Lan Airlines przeciwko OHIM — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Sprawa T-196/09: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2009 r. — TerreStar Europe przeciwko Komisji

19

2009/C 167/38

Sprawa T-198/09: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. — UOP przeciwko Komisji

19

2009/C 167/39

Sprawa T-200/09: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2009 r. — Abertis Infraestructuras przeciwko Komisji

20

2009/C 167/40

Sprawa T-203/09: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2009 r. — Olymp Bezner przeciwko OHIM — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Sprawa T-204/09: Skarga wniesiona w dniu w dniu 25 maja 2009 r. — Olymp Bezner przeciwko OHIM — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Sprawa T-207/09: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2009 r. — El Jirari Bouzekri przeciwko OHIM — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Sprawa T-208/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Mars przeciwko OHIM — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Sprawa T-210/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Formenti Seleco przeciwko Komisji

22

2009/C 167/45

Sprawa T-216/09: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2009 r. — Astrim i Elyo Italia przeciwko Komisji

23

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2009/C 167/46

Sprawa F-27/09: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. — Ingo Hanschmann przeciwko Europolowi

25

2009/C 167/47

Sprawa F-28/09: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. — Kipp przeciwko Europolowi

25

2009/C 167/48

Sprawa F-34/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Sluiter przeciwko Europolowi

25

2009/C 167/49

Sprawa F-35/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Visser — Fornt Raya przeciwko Europolowi

26

2009/C 167/50

Sprawa F-36/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Armitage-Wilson przeciwko Europolowi

26

2009/C 167/51

Sprawa F-37/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Doyle przeciwko Europolowi

26

2009/C 167/52

Sprawa F-38/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Breige Martin przeciwko Europolowi

26

2009/C 167/53

Sprawa F-39/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Goddijn przeciwko Europolowi

27

2009/C 167/54

Sprawa F-49/09: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. — Wendler przeciwko Komisji

27

2009/C 167/55

Sprawa F-50/09: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. — Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji

27

2009/C 167/56

Sprawa F-54/09: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. — Lebedef przeciwko Komisji

28


 

Sprostowania

2009/C 167/57

Sprostowanie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym komunikatu w sprawie T-475/08 P (Dz.U. C 69 z 21.3.2009, s. 40)

29


PL

 

Top