Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:147:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 147, 27 czerwiec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.147.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 147

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
27 czerwca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 147/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2009/C 147/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

5

2009/C 147/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

6

2009/C 147/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) (1)

8

2009/C 147/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) (1)

8

2009/C 147/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) (1)

9

2009/C 147/07

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) (1)

9


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 147/08

Kursy walutowe euro

10

2009/C 147/09

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo

11

2009/C 147/10

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4956 – STX/Aker Yards (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

13

2009/C 147/11

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 5 maja 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawy COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) (1)

14

2009/C 147/12

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 382. posiedzeniu w dniu 18 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/F-1/38.338 – PO/Igły

19

2009/C 147/13

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 383. posiedzeniu w dniu 25 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/F-1/38.338 – PO/Igły

20

2009/C 147/14

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/F-1/38.338 – Twarde wyroby pasmanteryjne – igły (Na mocy art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

21

2009/C 147/15

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 października 2004 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/F-1/38.338 – PO/Igły) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4221)  (1)

23


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2009/C 147/16

Zaproszenie otwarte – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

26

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 147/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

28


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top