EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:093:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 93, 22 kwiecień 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.093.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 93

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
22 kwietnia 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2009/C 093/01

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 kwietnia 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów De Nederlandsche Bank (EBC/2009/8)

1

 

OPINIE

 

Komisja

2009/C 093/02

Opinia Komisji z dnia 21 kwietnia 2009 r. dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w elektrowni jądrowej Civaux, znajdującej się na terenie Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

2

 

Europejski Bank Centralny

2009/C 093/03

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 marca 2009 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (CON/2009/17)

3


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 093/04

Kursy walutowe euro

16

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 093/05

Zestawienie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

17


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO)

2009/C 093/06

Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/166/09 i EPSO/AD/167/09

21

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2009/C 093/07

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu żelazokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

22


PL

 

Top