EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 36, 13 luty 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 36

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
13 lutego 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 036/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

1

2009/C 036/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) (1)

3

2009/C 036/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 036/05

Kursy walutowe euro

5

2009/C 036/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z projektem decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej i COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej — Sprawozdawca: Niderlandy

6

2009/C 036/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawach COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej

7

2009/C 036/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej) (notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna)  (1)

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 036/09

Decyzja nr 655 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-12 „Kneża” położonym w regionach Wraca, Plewen, Łowecz, Gabrowo i Wielkie Trnowo oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielenie zezwolenia

9

2009/C 036/10

Obwieszczenie Komisji zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE — Wstępny wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim (1)

11


 

Sprostowania

2009/C 036/11

Sprostowanie do aktualizacji kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

100


 

2009/C 036/13

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top