Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:310:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, 05 grudzień 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 310

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
5 grudnia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2008/C 310/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danychw sprawie inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Królestwa Szwecji mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu i zmiany decyzji 2002/187/WSiSW

1

2008/C 310/02

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego

9


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 310/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) (1)

13

2008/C 310/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV) (1)

13


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 310/05

Kursy walutowe euro

14


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 310/06

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

15

2008/C 310/07

Zawiadomienie Komisji uaktualniające wykaz stron badanych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zwolnienia przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzonego cła antydumpingowego

19

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 310/08

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, zwane „zezwoleniem Est Champagne”)  (1)

21

2008/C 310/09

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.402 — RWE Gas Foreclosure (1)

23

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 310/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

25


 

2008/C 310/11

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top