Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 260, 11 październik 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 260

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
11 października 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 260/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 247 z 27.9.2008.

1

 

Sąd Pierwszej Instancji

2008/C 260/02

Przydział sędziego K. O'Higginsa do izb

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2008/C 260/03

Sprawa C-215/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak oceny skutków wywieranych na środowisko naturalne przez przedsięwzięcia objęte zakresem stosowania dyrektywy 85/337/EWG — Legalizacja)

3

2008/C 260/04

Sprawa C-25/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Rzeczpospolita Polska) — Alicja Sosnowska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Podatek VAT — Dyrektywy 67/227/EWG i 77/388/EWG — Przepisy krajowe określające tryby zwrotu nadwyżki podatku VAT — Zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności — Specjalne środki stanowiące odstępstwo)

3

2008/C 260/05

Sprawa C-296/08 PPU: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 sierpnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Montpellier) — Postępowanie karne przeciwko Ignaciowi Pedrowi Santestebanowi Goicoechei (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Artykuły 31 i 32 — Europejski nakaz aresztowania oraz procedury wydawania między państwami członkowskimi — Możliwość stosowania przez państwo wykonania wniosku o ekstradycję konwencji przyjętej przed 1 stycznia 2004 r., lecz obowiązującej w tym państwie od daty późniejszej)

4

2008/C 260/06

Sprawa C-281/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie T-236/06 Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 27 czerwca 2008 r. przez Landtag Schleswig-Holstein

5

2008/C 260/07

Sprawa C-311/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Mons (Belgia) w dniu 14 lipca 2008 r. — Société de Gestion Industrielle (SGI) przeciwko Państwu belgijskiemu

5

2008/C 260/08

Sprawa C-315/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Angelo Grisoli przeciwko Regione Lombardia i Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Sprawa C-316/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 15 lipca 2008 r. — Latex srl przeciwko Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Sprawa C-336/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 18 lipca 2008 r. — Christel Reinke przeciwko AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Sprawa C-338/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale (Włochy) w dniu 22 lipca 2008 r. — P. Ferrero e C. SPA przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Sprawa C-339/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale (Włochy) w dniu 22 lipca 2008 r. — General Beverage Europe B.V. przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Sprawa C-340/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) w dniu 23 lipca 2008 r. — The Queen (na wniosek M) (FC) przeciwko Her Majesty's Treasury i dwie inne skargi

8

2008/C 260/14

Sprawa C-341/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Dortmund (Niemcy) w dniu 24 lipca 2008 r. — Dr Domnica Petersen przeciwko Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Sprawa C-345/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin (Niemcy) w dniu 28 lipca 2008 r. — Krzysztof Pesla przeciwko Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Sprawa C-346/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

9

2008/C 260/17

Sprawa C-348/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Hiszpania) w dniu 30 lipca 2008 r. — Aurelio Choque Cabrera przeciwko Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Sprawa C-355/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 2 czerwca 2008 r. w sprawie T-91/07 WWF-UK Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, wniesione w dniu 30 lipca 2008 r. przez WWF-UK Ltd

10

2008/C 260/19

Sprawa C-358/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) w dniu 5 sierpnia 2008 r. — Aventis Pasteur SA przeciwko Masterowi Declanowi O'Byrne'owi (reprezentowanemu w postępowaniu przez swoją matkę)

11

2008/C 260/20

Sprawa C-364/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Première Instance d'Arlon (Belgia) w dniu 7 sierpnia 2008 r. — Marc Vandermeir przeciwko État Belge, SPF Finances

11

2008/C 260/21

Sprawa C-367/08: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

11

2008/C 260/22

Sprawa C-374/08: Skarga wniesiona w dniu 13 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

12

 

Sąd Pierwszej Instancji

2008/C 260/23

Sprawa T-246/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 sierpnia 2008 r. — Mielli Bank przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Postępowanie w sprawie środków tymczasowych — Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 — Środki ograniczające przeciwko Islamskiej Republice Iranu — Decyzja Rady — Środek w postaci zamrożenia środków i zasobów gospodarczych — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody)

13

2008/C 260/24

Sprawa T-271/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 21 kwietnia 2008 r. w sprawie F-78/07, Boudova i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 8 lipca 2008 r. przez Stanislavę Boudovą i in.

13

2008/C 260/25

Sprawa T-280/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. — Perry przeciwko Komisji

14

2008/C 260/26

Sprawa T-303/08: Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2008 r. — Tresplain Investments przeciwko OHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Sprawa T-307/08: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2008 r. — Aldi Einkauf przeciwko OHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Sprawa T-308/08: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2008 r. — Parfums Christian Dior przeciwko OHIM — Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Sprawa T-309/08: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2008 r. — G-Star Raw Denim przeciwko OHIM — ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Sprawa T-331/08: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2008 r. — REWE-Zentral przeciwko OHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Sprawa T-336/08: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2008 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Przedstawienie zająca wielkanocnego z czekolady)

17

2008/C 260/32

Sprawa T-337/08: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2008 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Przedstawienie renifera z czekolady)

17

2008/C 260/33

Sprawa T-346/08: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2008 r. — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM (Przedstawienie dzwoneczka z czerwoną wstążeczką)

18

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2008/C 260/34

Sprawa F-15/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Andres przeciwko EBC (Służba publiczna — Pracownicy EBC — Wynagrodzenie — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego EBC — Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń — Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego — Moc wsteczna)

19

2008/C 260/35

Sprawa F-61/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2008 r. — Cathy Sapara przeciwko Eurojust (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Zatrudnienie — Okres próbny — Przedłużenie okresu próbnego — Zakończenie umowy o pracę z upływem okresu próbnego — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Oczywisty błąd w ocenie — Nękanie psychiczne)

19

2008/C 260/36

Sprawa F-84/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 czerwca 2008 r. — Islamaj przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Byli członkowie personelu tymczasowego wynagradzani ze środków przeznaczonych na badania — Awans — Uchylenie punktów z dorobku punktowego — Zmiana wynagradzania urzędnika z części budżetu ogólnego przeznaczonej na badania na część przeznaczoną na funkcjonowanie instytucji)

20

2008/C 260/37

Sprawa F-28/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 lipca 2008 r. — Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach — Decyzje potwierdzające — Niedopuszczalność)

20

2008/C 260/38

Sprawa F-52/08 R: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 3 lipca 2008 r. — Plasa przeciwko Komisji (Służba publiczna — Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji o przeniesieniu — Pilny charakter — Brak)

21


 

2008/C 260/39

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


PL

 

Top