EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 180, 17 lipiec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 180

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
17 lipca 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2008/C 180/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2008 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Słowacji, oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Słowacji (CON/2008/28)

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 180/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

2

2008/C 180/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

6


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 180/04

Kursy walutowe euro

7

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 180/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

8

2008/C 180/06

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

9

2008/C 180/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

13

2008/C 180/08

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

16

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2008/C 180/09

Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów — Zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert przez ubiegających się o licencje na produkcję ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym — Przyznawanie licencji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2008 r.

17

2008/C 180/10

Zgłoszenie wniosku na podstawie art. 30 dyrektywy 2004/17/WE — Wniosek państwa EFTA należącego do EOG

18

2008/C 180/11

Zawiadomienie Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów — Zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert przez ubiegających się o licencje na produkcję ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym — 20. runda udzielania licencji

19


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2008/C 180/12

Zmiany regulaminu Trybunału EFTA przyjęte przez Trybunał w dniu 20 września 2007 r. i zatwierdzone przez rządy państw EFTA

20

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 180/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

23

2008/C 180/14

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

25

2008/C 180/16

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

26


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top