Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:178:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 178, 15 lipiec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 178

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
15 lipca 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 178/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2008/C 178/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) (1)

4

2008/C 178/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) (1)

4

2008/C 178/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5108 — Sofinco/Agos) (1)

5

2008/C 178/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) (1)

5

2008/C 178/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express) (1)

6

2008/C 178/07

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM) (1)

6

2008/C 178/08

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

7

2008/C 178/09

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV) (1)

7

2008/C 178/10

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP) (1)

8

2008/C 178/11

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering) (1)

8

2008/C 178/12

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) (1)

9


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 178/13

Kursy walutowe euro

10

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 178/14

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

11

2008/C 178/15

Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

15

2008/C 178/16

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 92/75/EWG w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (1)

17


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2008/C 178/17

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Konkurs otwarty — Nr ref. CONS/AD/430 — Administrator

19

2008/C 178/18

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/431 — Administrator

20

2008/C 178/19

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/432 — Administrator

21

 

Komisja

2008/C 178/20

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2008 r.

22

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 178/21

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) (1)

25

2008/C 178/22

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5256 — Burani/3i/APB) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

26

2008/C 178/23

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5217 — Gefa/Pema) (1)

27

2008/C 178/24

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

28

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 178/25

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

29


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top