EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:043:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 43, 16 luty 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 43

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
16 lutego 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 043/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 043/02

Kursy walutowe euro

3

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 043/03

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

4


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 043/04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

9

2008/C 043/05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

14

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 043/06

Pomoc państwa — Republika Czeska — Pomoc państwa C 3/08 (ex NN 102/05) — Rekompensata z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej dla przedsiębiorstw autobusowych z Moraw Południowych — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

19

2008/C 043/07

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

27

2008/C 043/08

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

28

2008/C 043/09

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

29

2008/C 043/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

30

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 043/11

Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

31


 

Sprostowania

2008/C 043/12

Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.U. C 268 z 10.11.2007)

37


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top