EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:009:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 9, 15 styczeń 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 9

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
15 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

KOMISJA

2008/C 009/01

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

1


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 009/02

Kursy walutowe euro

4

2008/C 009/03

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 17 września 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

5

2008/C 009/04

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/B-1/37.966 — Distrigaz (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

6

2008/C 009/05

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 Traktatu WE (Sprawa COMP/B-1/37.966 — Distrigaz)

8

2008/C 009/06

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

9

2008/C 009/07

Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 4 z 9.1.2008

12


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 009/08

Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 42/07 (ex N 428/06) — Reforma sposobu finansowania systemu emerytalnego przedsiębiorstwa RATP — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

13

2008/C 009/09

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top