Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:314:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 314, 22 grudzień 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 314

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
22 grudnia 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Rada

2007/C 314/01

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 maja 2007 r. — Zapewnianie równości szans wszystkim młodym ludziom — pełne uczestnictwo w życiu społecznym

1

 

ZALECENIA

 

Rada

2007/C 314/02

Zalecenie Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie Podręcznika współpracy podczas ważnych imprez międzynarodowych przeznaczonego dla policji i organów bezpieczeństwa

4


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 314/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4848 — Basell/Lyondell) (1)

22

2007/C 314/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4860 — HRE/DEPFA) (1)

22

2007/C 314/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4969 — DZ Equity Partner/Welle Holding/PAIDI Möbel) (1)

23

2007/C 314/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4806 — DSB/First/Öresundståg) (1)

23


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2007/C 314/07

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 maja 2007 r. na temat perspektyw europejskiej współpracy w zakresie polityki na rzecz młodzieży

24

 

Komisja

2007/C 314/08

Kursy walutowe euro

27

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 314/09

Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (1)

28

2007/C 314/10

Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku świadczenia usług użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Ajaccio, Bastia, Calvi i Figari z jednej strony a Marsylią, Niceą i Paryżem (Orly) z drugiej strony (1)

36


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2007/C 314/11

GR-Elliniko: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Republikę Grecką na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu obsługi trzech regularnych tras lotniczych zgodnie z nałożonymi obowiązkami użyteczności publicznej

37

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 314/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4959 — Goldman Sachs/MatlinPatterson/Bankenservice Kassel) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

40

2007/C 314/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4986 — EQT V/Securitas Direct) (1)

41

 

INNE AKTY

 

Rada

2007/C 314/14

Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do decyzji Rady 2007/871/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r.)

42

 

Komisja

2007/C 314/15

Publikacja wniosku o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

44

2007/C 314/16

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

46


 

Sprostowania

2007/C 314/17

Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert na stanowisko członka komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (Dz.U. C 307 z 18.12.2007)

52


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top