EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 291, 05 grudzień 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 291

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
5 grudnia 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2007/C 291/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 listopada 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (CON/2007/35)

1


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 291/02

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

5


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 291/03

Kursy walutowe euro

9

2007/C 291/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 429. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji – Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

11


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2007/C 291/06

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/34/07 dot. wdrożenia Okna Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus w roku akademickim 2008/2009 — Program działań Wspólnoty na rzecz promocji współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz wymiany studentów, badaczy i kadry naukowej z państw członkowskich UE i państw trzecich

12

 

INNE AKTY

 

Komisja

2007/C 291/07

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

14


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top