EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:271:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 271, 14 listopad 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 271

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
14 listopada 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 271/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) (1)

1

2007/C 271/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) (1)

1

2007/C 271/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

2


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2007/C 271/04

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

4

 

Komisja

2007/C 271/05

Kursy walutowe euro

8

2007/C 271/06

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

9

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 271/07

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/9/WE odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (1)

11

2007/C 271/08

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5, Dz.U. C 182 z 4.8.2007, str. 18]

14

2007/C 271/09

Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 25, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 9]

15


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 271/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

16


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top