EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 169, 21 lipiec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 169

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
21 lipca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

 

OPINIE

 

Komisja

2007/C 169/01

Opinia Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej w Dampierre we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

1

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2007/C 169/02

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Włoskiej, Republiki Finlandii, Republiki Portugalskiej, Rumunii i Królestwa Szwecji w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną

2


 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 169/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4646 — AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4728 — Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

2007/C 169/05

Decyzja

16

 

Komisja

2007/C 169/06

Kursy walutowe euro

17

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 169/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

18

2007/C 169/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

26


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2007/C 169/09

Zaproszenie otwarte — Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

27

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 169/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top