EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:145:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 145, 30 czerwiec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 145

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
30 czerwca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

 

REZOLUCJE

 

Rada

2007/C 145/01

Rezolucja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie nowej wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2007-2012)

1


 

II   Informacje

 

WSPÓLNE DEKLARACJE

 

Parlament Europejski
Rada
Komisja

2007/C 145/02

Wspólna deklaracja w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji (art. 251 traktatu WE)

5

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 145/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) (1)

10

2007/C 145/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) (1)

10

2007/C 145/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) (1)

11

2007/C 145/06

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

12


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 145/07

Kursy walutowe euro

14

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 145/08

Wiążąca informacja taryfowa

15

2007/C 145/09

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/396/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych (1)

20


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 145/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top