Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 298, 08 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 298

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
8 grudnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2006/C 298/1

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stanowiska, jakie zajmie Wspólnota w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego odnośnie do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r.

1

2006/C 298/2

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zastąpienia zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2

2006/C 298/3

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich

3

2006/C 298/4

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zastąpienia członka oraz zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

7

2006/C 298/5

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie przyszłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (Przegląd konkluzji Rady z 15 listopada 2004 r.)

8

 

Komisja

2006/C 298/6

Kursy walutowe euro

12

2006/C 298/7

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

13

2006/C 298/8

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

14

2006/C 298/9

Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 września 2006 r.— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku ( Dz.U. L 140 z dnia 30 kwietnia 2004 r., str. 1 ) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych ( Dz.U. C 273 z dnia 9 września 1997 r., str. 3 )

15

2006/C 298/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

2006/C 298/11

Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych ( 1 )

17

2006/C 298/12

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top