EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:233E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 233, 28 wrzesień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 233E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
28 września 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Środa 12 październik 2005

2006/C 233E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oświadczenie Przewodniczącego

In memoriam

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Weryfikacja mandatów

Skład delegacji międzyparlamentarnych

Składanie dokumentów

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Przesunięcie środków

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Porządek dzienny

Aktualne problemy z zakresu imigracji (debata)

Iran (debata)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Strategia Unii na rzecz Afryki (debata)

Sytuacja w Etiopii (debata)

Edukacja jako fundament procesu lizbońskiego (debata)

Współpraca europejska na rzecz zagwarantowania jakości kształcenia wyższego ***I (debata)

Integracja imigrantów za pośrednictwem systemu oświaty i szkolnictwa wielojęzycznego (debata)

Cyrk, część składowa kultury (debata)

Kobiety a ubóstwo w Unii Europejskiej (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

10

 

Czwartek 13 październik 2005

2006/C 233E/2

PROTOKÓŁ

12

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Zagadnienia urbanistyczne w kontekście rozszerzenia (debata)

Zasoby połowowe w Morzu Bałtyckim, w cieśninach Bełt i Sund * (debata)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Stanowiska księgowych w agencjach wykonawczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyjątkowe działania wspierające rynek * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Rozszerzenie programu Perykles * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Rozszerzenie stosowania programu Perykles na dotychczas nieuczestniczące Państwa Członkowskie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowy stowarzyszeniowe UE/Szwajcaria: 1. Określenie państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o azyl, 2. Dorobek z Schengen * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie końcowe)

Zasoby połowowe w Morzu Bałtyckim, w cieśninach Bełt i Sund * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Vladimíra Železnego (pierwszy wniosek) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Vladimira Železnego (drugi wniosek) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o uchylenie immunitetu Vladimira Železnego (trzeci wniosek) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Współpraca europejska na rzecz zagwarantowania jakości kształcenia wyższego ***I (głosowanie)

Perspektywy stosunków handlowych UE/Chiny (głosowanie)

Oficjalne powitanie

Głosowanie (ciąg dalszy)

Iran (głosowanie)

Sytuacja w Etiopii (głosowanie)

Edukacja jako fundament procesu lizbońskiego (głosowanie)

Integracja imigrantów za pośrednictwem systemu oświaty i szkolnictwa wielojęzycznego (głosowanie)

Cyrk, część składowa kultury (głosowanie)

Zagadnienia urbanistyczne w kontekście rozszerzenia (głosowanie)

Kobiety a ubóstwo w Unii Europejskiej (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Skład Parlamentu

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Wprowadzenie do obiegu banknotów o nominałach 1 i 2 euro (pisemne oświadczenie)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

23

ZAŁĄCZNIK I

25

ZAŁĄCZNIK II

38

TEKSTY PRZYJĘTE

80

P6_TA(2005)0370
Stanowiska księgowego agencji wykonawczych *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w odniesieniu do stanowiska księgowego agencji wykonawczych (SEC(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371
Wyjątkowe działania wspierające rynek *
Projekt Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2759/75, rozporządzenie (EWG) nr 2771/75, rozporządzenie (EWG) nr 2777/75, rozporządzenie (WE) nr 1254/1999, rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 i rozporządzenie (WE) nr 2529/2001 w sprawie wyjątkowych działań wspierających rynek (COM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372
Ochrona euro przed fałszowaniem *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej i rozszerzającej decyzję Rady z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (COM(2005)0127 — C6-0114/2005 -2005/0029 (CNS))

84

P6_TA(2005)0373
Ochrona euro przed fałszerstwami (program Perykles) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady rozszerzającej na nieuczestniczące Państwa Członkowskie zastosowanie decyzji Rady zmieniającej i rozszerzającej decyzję Rady z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiającej program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (COM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374
Porozumienie WE/Szwajcaria (wnioski o udzielenie azylu) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Szwajcarią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w Państwie Członkowskim lub w Szwajcarii (13049/2004 — COM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375
Porozumienie UE i WE/Szwajcaria (Schengen) *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376
Zasoby połowowe w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund *
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 (COM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377
Wniosek o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego (2004/2173 (IMM))

97

P6_TA(2005)0378
Wniosek o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379
Wniosek o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Vladimíra Železnego (2005/2011(IMM))

99

P6_TA(2005)0380
Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ***I
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym (COM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 października 2005 r. w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/.../WE w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

100

ZAŁĄCZNIK
„Europejski rejestr agencji do spraw zapewniania jakości”

102

P6_TA(2005)0381
Perspektywy stosunków handlowych UE/Chiny
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw stosunków handlowych pomiędzy UE i Chinami (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382
Iran
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Iranu

111

P6_TA(2005)0383
Sytuacja w Etiopii
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Etiopii

116

P6_TA(2005)0384
Edukacja jako fundament procesu lizbońskiego
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie edukacji jako fundamentu procesu lizbońskiego (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385
Integracja imigrantów w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji imigrantów w Europie za pośrednictwem systemu oświaty i nauczania wielojęzycznego (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386
Cyrk, część składowa kultury
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwań stojących przed cyrkiem, stanowiącym część kultury europejskiej (2004/2266 (INI))

124

P6_TA(2005)0387
Zagadnienia urbanistyczne w kontekście rozszerzenia UE
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zagadnień urbanistycznych w kontekście rozszerzenia UE (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388
Kobiety a ubóstwo w Unii Europejskiej
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kobiet i ubóstwa w Unii Europejskiej (2004/2217 (INI))

130

P6_TA(2005)0389
Choroby reumatyczne
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie chorób reumatycznych

136


PL

 

Top