EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:179:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 179, 01 sierpień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 179

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
1 sierpnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 179/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 179/2

Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych

2

2006/C 179/3

Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

8

2006/C 179/4

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

9

2006/C 179/5

Wycofanie zgłoszenia o koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4009 — CIMC/Burg)

10

2006/C 179/6

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4305 — Nokia/Giesecke & Devrient) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

11

2006/C 179/7

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4262 — Carlyle/Vista/Turmed) (1)

12

2006/C 179/8

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4278 — PAI Partners SAS/AMEC SPIE SA) (1)

12

2006/C 179/9

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4233 — BP France/Vitogaz/Energaz JV) (1)

13


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top