EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:176:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 176, 28 lipiec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 176

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
28 lipca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2006/C 176/1

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)

1

2006/C 176/2

Kodeks postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

8

 

Komisja

2006/C 176/3

Kursy walutowe euro

13

2006/C 176/4

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni) ( 1 )

14

2006/C 176/5

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR) ( 1 )

14

2006/C 176/6

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO) ( 1 )

15

2006/C 176/7

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

16

2006/C 176/8

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) ( 1 )

18

2006/C 176/9

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

19

2006/C 176/10

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/EC lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

24

2006/C 176/11

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

28


 

II   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2006/C 176/12

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

29


 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2006/C 176/13

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów pilotażowych na temat współpracy transgranicznej w dziedzinie ochrony ludności w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych

31

2006/C 176/14

Zaproszenie do składania wniosków — e-uczestnictwo 2006/1

32


 

Sprostowania

2006/C 176/15

Sprostowanie do informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej ( Dz.U. C 32 z 8.2.2006 )  ( 1 )

34


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top