EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:163:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 163, 14 lipiec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 163

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
14 lipca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 163/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 163/2

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

2

2006/C 163/3

Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

3

2006/C 163/4

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Lons-le-Saunier”)  (1)

4

2006/C 163/5

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

6

 

Europejski Bank Centralny

2006/C 163/6

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (CON/2006/35)

7

2006/C 163/7

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro (CON/2006/36)

10


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top