EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:073:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 73, 25 marzec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 73

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
25 marca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 073/1

Kursy walutowe euro

1

2006/C 073/2

Zarządzenie zmieniające maksymalne dopuszczalne taryfy na trasach podlegających zobowiązaniom z tytułu wykonywania usług publicznych między Wyspami Kanaryjskimi (1)

2

2006/C 073/3

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

3

2006/C 073/4

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

9

2006/C 073/5

Komunikat zgodnie z artykułem 12 § 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne Państw Członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

12

2006/C 073/6

Umowa administracyjna między Komisją Europejską a Królestwem Hiszpanii

14

2006/C 073/7

Procedura informacyjna — przepisy techniczne (1)

16

 

Europejski Bank Centralny

2006/C 073/8

Porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi Państw Członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

21


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top