EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:336:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 336, 31 grudzień 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 336

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
31 grudnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 336/1

Kursy walutowe euro

1

2005/C 336/2

Święta i dni wolne od pracy w 2006

2

2005/C 336/3

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

3

2005/C 336/4

Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2006— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr L 140 z 30.4.2004, str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. nr C 273 z 9.9.1997, str. 3)

11

2005/C 336/5

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (1)

12

2005/C 336/6

Wykaz agencji oraz laboratoriów upoważnionych przez państwa trzecie do wypełnienia dokumentów, które muszą towarzyszyć każdej partii wina przywożonej do Wspólnoty (Art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001)

60

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 336/7

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 15 grudnia 2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia WE w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (CON/2005/56)

109


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top