Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:172:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 172, 12 lipiec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 172

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
12 lipca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2005/C 172/1

Oświadczenie w sprawie rozporządzenia Rady nr 851/2005 z 2 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności

1

 

Komisja

2005/C 172/2

Kursy walutowe euro

2

2005/C 172/3

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

3

2005/C 172/4

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

5

2005/C 172/5

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

7

2005/C 172/6

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

13

2005/C 172/7

Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2005 r. — Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku ( Dz.U. L 140 z 30 kwietnia 2004, str. 1 ) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych ( Dz.U. C 273 z 9 września 1997, str. 3 )

18

2005/C 172/8

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

19

2005/C 172/9

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

20

2005/C 172/10

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

21

2005/C 172/11

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3839 — Access Industries/Basell) ( 1 )

23


 

II   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2005/C 172/12

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

24


 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2005/C 172/13

Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 24/05 — „Promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego” — Wsparcie działań w dziedzinie partnerstwa miast — Konferencje, seminaria szkoleniowe i kampanie informacyjne 2006

29

2005/C 172/14

Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 39/05 — Kultura 2000: Zaproszenie do składania wniosków 2006

31


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top