EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:161:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 161, 01 lipiec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 161

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
1 lipca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2005/C 161/1

Deklaracja Rady dotycząca umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją

1

 

Komisja

2005/C 161/2

Kursy walutowe euro

2

2005/C 161/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

3

2005/C 161/4

Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wybołówstwa (1)

4

2005/C 161/5

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

8

2005/C 161/6

Zawieszenie przez Włochy zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie osiemnastu połączeń między portami lotniczymi na Sardynii i głównymi włoskimi krajowymi portami lotniczymi opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r. (1)

10

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 161/7

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (CON/2005/22)

11


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top