EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 144, 14 czerwiec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 144

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
14 czerwca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 144/1

Kursy walutowe euro

1

2005/C 144/2

Zaproszenie do przedkładania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Zmiana „transport i przemysł węglowy”)

2

2005/C 144/3

Nowy skład Grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi (Grupa ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi została ustanowiona decyzją Komisji 2003/209/WE z dnia 25 marca 2003 r.)

8

2005/C 144/4

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych zwane „zezwoleniem Aquilla” i „zezwoleniem Arcachon Maritime”)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

2005/C 144/6

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12

2005/C 144/7

Dochodzenie Komisji w odniesieniu do sektorów gazu i energii elektrycznej

13

2005/C 144/8

Dochodzenie Komisji w odniesieniu do sektorów bankowości detalicznej oraz działalności ubezpieczeniowej prowadzonej dla firm

13

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 144/9

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 31 maja 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych jednostek zależnych (COM(2005) 88 wersja ostateczna) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 155 końcowy) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005) 154 końcowy) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top