EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:103E:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 103, 28 kwiecień 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
28 kwietnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2004 — 2005

 

Wtorek 20 lipiec 2004

2005/C 103E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia pod przewodnictwem Przewodniczącego seniora (pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu)

Przewodniczący senior

Porządek obrad

Weryfikacja mandatów

Skład Parlamentu

Tworzenie grup politycznych

Wybór Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur)

Wybór wiceprzewodniczących

Wybór kwestorów (termin składania kandydatur)

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Petycje

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

11

Załącznik I

13

ANNEXE II

15

 

Środa 21 lipiec 2004

2005/C 103E/2

PROTOKÓŁ

17

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Zatwierdzenie przez Radę stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu)

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Skład grup politycznych

Porządek obrad

Rada Europejska z 29 czerwca 2004 r. — półroczne sprawowanie prezydencji przez Irlandię (debata)

Program działania prezydencji Holandii (debata)

Głosowanie

Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (pierwsza tura głosowania)

Program działania prezydencji Holandii (ciąg dalszy debaty)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego

Skład liczbowy komisji parlamentarnych (głosowanie)

Oświadczenie wyznaczonego Przewodniczącego Komisji

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Ogłoszenie propozycji Konferencji Przewodniczących

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

23

ZAŁĄCZNIK I

25

ZAŁACZNIK II

26

TEKSTY PRZYJĘTE

30

P6_TA(2004)0001
Skład liczbowy komisji parlamentarnych
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu ilościowego komisji

30

 

Czwartek 22 lipiec 2004

2005/C 103E/3

PROTOKÓŁ

31

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Wnioski o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Porządek dzienny

Oświadczenie wyznaczonego Przewodniczącego Komisji (ciąg dalszy debaty)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Nominacje do komisji parlamentarnych (głosowanie)

Wybór Przewodniczącego Komisji

Skład komisji

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

41

ZAŁĄCZNIK I

43

ZAŁĄCZNIK II
NOMINACJE W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH

45


PL

 

Top