EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 52, 02 marzec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 52

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
2 marca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 052/1

Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,05 % na dzień 1 marca 2005 r. — Kursy walutowe euro

1

2005/C 052/2

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych i wyrównawczych

2

2005/C 052/3

Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

4

2005/C 052/4

Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/ M.3333 — SONY/BMG (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21 .) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Opinia Komitetu Doradczego w sprawie koncentracji ogłoszona na jego 127-ym posiedzeniu w dniu 9 lipca 2004 r. dotyczącym wstępnego projektu decyzji w sprawie KONK/M.3333 — SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

8

2005/C 052/7

Pomoc państwa — Grecja — Pomoc państwa nr C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Pomoc dla przedsiębiorstw z regionów Kastoria i Eubea (rozporządzenie ministerialne nr 69836/B1461, zmienione rozporządzeniami nr 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 i 72742/B1723) — Zaproszenie do składania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

9

2005/C 052/8

Procedura informacyjna — przepisy techniczne ( 1 )

18

2005/C 052/9

Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa nr C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — art. 99 ust. 2 lit. a) (w odniesieniu do rolnictwa) oraz art. 124 ust. 1 i 2 ustawy regionalnej nr 32/2000: „Przepisy dotyczące wprowadzenia w życie wieloletniego programu orientacji 2000-2006 oraz restrukturyzacji systemów pomocy dla przedsiębiorstw” — (Sycylia) — Zaproszenie do składania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

23

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 052/10

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 17 lutego 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dokonujących gruntownej nowelizacji Dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywy Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych (CON/2005/4)

37


 

II   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2005/C 052/11

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

47


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top