Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:043:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 43, 18 luty 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 43

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
18 lutego 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Akty przygotowawcze

 

Komitet Regionów

 

56 sesja plenarna w dn. 29 i 30 września 2004 r.

2005/C 043/1

Opinia Komitetu Regionów w sprawie przeglądu śródokresowego Strategii Lizbońskiej:

komunikatu Komisji w sprawie wzmocnienia działań na rzecz realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia

propozycji decyzji Rady dotyczącej wytycznych dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich

zalecenia dotyczącego zalecenia Rady w sprawie wdrażania polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich

1

2005/C 043/2

Opinia Komitetu Regionów w sprawie „Pracownicy transgraniczni - podsumowanie sytuacji po 10 latach funkcjonowania rynku wewnętrznego: problemy i perspektywy”

3

2005/C 043/3

Opinia Komisji ds. Polityki Gospodarczej i Społecznej w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie zwiększenia zatrudnienia starszych pracowników oraz wydłużenia wieku zakończenia aktywności zawodowej

7

2005/C 043/4

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Zapobieganie przestępczości w Unii Europejskiej”

10

2005/C 043/5

Opinia Komitetu Regionów w sprawie projektu decyzji Komisji w sprawie stosowania przepisów art. 86 Traktatu o WE do pomocy publicznej w postaci rekompensaty za udział w realizacji zadań publicznych, jak również projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG Komisji w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz projektu wspólnotowych ram prawnych dla pomocy publicznej w postaci rekompensaty za udział w realizacji zadań publicznych

13

2005/C 043/6

Opinia Komitetu Regionów w sprawie propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

18

2005/C 043/7

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Komunikatu Komisji: Kontynuacja procesu refleksji na wysokim szczeblu w sprawie mobilności pacjentów i przemian opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej oraz Komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Modernizacja ochrony socjalnej w celu utworzenia wysokiej jakości, dostępnej i systematycznej opieki zdrowotnej i długoterminowej: wsparcie dla strategii krajowych przy użyciu „otwartej metody koordynacji”

22

2005/C 043/8

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Propozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy bezpieczeństwa portów

26

2005/C 043/9

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „O strategię tematyczną na rzecz środowiska miejskiego”

35

2005/C 043/10

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wzmocnienia zdolności Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony ludności

38

2005/C 043/11

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu w sprawie działań w konsekwencji Białej Księgi pt. „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej”. Propozycja wspólnych celów w zakresie ochotniczej działalności młodzieży w odpowiedzi na uchwałę Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży komunikatu w sprawie działań w konsekwencji Białej Księgi pt. „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej”. Propozycja wspólnych celów w zakresie lepszego zrozumienia młodzieży i większej wiedzy o niej w odpowiedzi na uchwałę Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży

42


PL

 

Top