EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 40, 17 luty 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 40

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
17 lutego 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 040/1

Kursy walutowe euro

1

2005/C 040/2

Informacje dotyczące sądów i procedur odwoławczych zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000

2

2005/C 040/3

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Ogłoszenie dotyczące wniosku o wyłączne pozwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „permis de Foix”)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Zawiadomienie o środkach antysubsydyjnych i antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii: zmiana nazwy firmy objętej indywidualnymi stawkami cła wyrównawczego i antydumpingowego

8

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 040/6

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 lutego 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy łącznie z finansowaniem działalności terrorystycznej (COM (2004) 448 wersja ostateczna) (CON/2005/2)

9

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Trybunał EFTA

2005/C 040/7

Wniosek o Opinię Doradczą Sądu EFTA złożony przez Frostating lagmannsrett decyzją tego sądu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie Fokus Bank ASA v Staten v/Skattedirektoratet (Sprawa E-1/04)

14

2005/C 040/8

Wniosek o Opinię Doradczą Sądu EFTA złożony przez Gulating lagmannsrett decyzją tego sądu z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie Reidar Rasmussen m.fl. v Total E&P Norge AS (Sprawa E-2/04)

15

2005/C 040/9

Wniosek o Opinię Doradczą Sądu EFTA złożony przez Gulating lagmannsrett decyzją tego sądu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie Tsomakas Athanasios m.fl. v Staten v/Rikstrygdeverket (Sprawa E-3/04)

16

2005/C 040/10

Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2004 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Lichtenstein (Sprawa E-8/04)

17

2005/C 040/11

Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2004 r. przez Stowarzyszenie Bankierów i Maklerów Giełdowych Islandii przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-9/04)

18

 

Stały Komitet EFTA

2005/C 040/12

Krajowe laboratorium referencyjne wyznaczone przez Norwegię zgodnie z decyzją Rady 1999/313/WE w sprawie laboratoriów referencyjnych monitorujących skażenie bakteriologiczne i wirusowe małży

19

 

Urząd Nadzoru EFTA

2005/C 040/13

Czterdziesta trzecia poprawka do wytycznych w zakresie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w zakresie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

20

2005/C 040/14

EMAS — Lista obiektów w Norwegii zarejestrowanych w ramach systemu ekozarządzania i audytu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.

21


 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Wykonywanie regularnych usług lotniczych — Zaproszenie do składania ofert złożone przez Irlandię zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie regularnych usług lotniczych pomiędzy Kerry i Dublinem, Irlandia ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Wykonywanie regularnych usług lotniczych — Zaproszenie do składania ofert złożone przez Irlandię zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w sprawie regularnych usług lotniczych pomiędzy Galway i Dublinem, Irlandia ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Świadczenie regularnych usług lotniczych — Przetarg ogłoszony przez Irlandię na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do świadczenia regularnych usług lotniczych na dwóch trasach wewnętrznych: Donegal-Dublin i Sligo-Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Świadczenie regularnych usług lotniczych — Przetarg ogłoszony przez Irlandię na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do świadczenia regularnych usług lotniczych na dwóch trasach: Knock-Dublin i Derry-Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top