Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:318:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 318, 22 grudzień 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 318

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 47
22 grudnia 2004


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Akty przygotowawcze

 

Komitet Regionów

 

55 sesjia plenarna z dnia 16 i 17 czerwca 2004 r. (posiedzenie z dnia 16 czerwca 2004 r.)

2004/C 318/1

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Trzeciego Raportu o Spójności Gospodarczej i Społecznej

1

2004/C 318/2

Opinia z własnej inicjatywy Komitetu Regionów na temat tanich linii lotniczych i rozwoju terytorialnego

7

2004/C 318/3

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie modernizacji systemu opieki społecznej w celu zwiększenia liczby i poprawy jakości miejsc pracy – kompleksowe działanie na rzecz poprawy opłacalności pracy

12

2004/C 318/4

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie ustalenia wytycznych dla drugiego etapu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dotyczącej ponadnarodowej współpracy na rzecz promowania nowych środków zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności w związku z rynkiem pracy „Swobodny przepływ dobrych pomysłów”

15

2004/C 318/5

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wspierania spółdzielczości w Europie

17

2004/C 318/6

Opinia Komitetu Regionów w sprawie propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych oraz usług energetycznych

19

2004/C 318/7

Opinia Komitetu Regionów w sprawie Komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów nt. roli e-Government (administracji elektronicznej) dla przyszłości Europy

22

2004/C 318/8

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie niezamówionych informacji handlowych, tzw. „spamu”

24

2004/C 318/9

Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przyszłych uregulowań europejskiej polityki audiowizualnej

27

2004/C 318/10

Opinia Komitetu Regionów w sprawie propozycji decyzji Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców na lata 2005-2010

30


PL

 

Top