EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:143:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 143, 2 czerwca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 143

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
2 czerwca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1062 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/194 w sprawie ustalenia w odniesieniu do niektórych stad ryb uprawnień do połowów na 2023 r. mających zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także ustanowienia na lata 2023 i 2024 takich uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1063 z dnia 26 maja 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Suruç Narı” (ChNP)

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1064 z dnia 26 maja 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Haricot de Soissons” (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1065 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1925/2006 w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu dodawanego do żywności ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1066 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1067 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych ( 1 )

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1068 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1069 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości biksafenu, cyprodynilu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, fenpiroksymatu, flutianilu, izoksaflutolu, mandipropamidu, metoksyfenozydu oraz spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( 1 )

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1070 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i użytkowania teleinformatycznych systemów wymiany i przechowywania informacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013

65

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie ( 1 )

105

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1072 z dnia 1 czerwca 2023 r. ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2023

116

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1073 z dnia 1 czerwca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Spray On wipes” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

118

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1074 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w celu zawarcia protokołu między Unią Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającego Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w odniesieniu do ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych

127

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top