EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:197:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 197, 4 czerwca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 197

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
4 czerwca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/895 z dnia 24 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do interwencji w sprawie produktu ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/896 z dnia 24 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do dodatkowych informacji do celów konwergencji sprawozdawczości dla organów nadzoru ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/897 z dnia 4 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do formatu sprawozdań do celów nadzoru dla właściwych organów i w odniesieniu do współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami oraz ich współpracy i wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/898 z dnia 28 maja 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Salată cu icre de știucă de Tulcea” (ChOG)]

67

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/899 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących wywozu mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania ( 1 )

68

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/900 z dnia 3 czerwca 2021 r. zezwalające na zmianę w warunkach stosowania nowej żywności „galaktooligosacharydy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

71

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/901 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 ustanawiającego jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w odniesieniu do środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

75

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

76

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2021/903 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do określonych stężeń granicznych aniliny w niektórych zabawkach ( 1 )

110

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/904 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO)

114

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top