EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:230:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 230, 17 lipca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 230

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
17 lipca 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1044 z dnia 8 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1045 z dnia 13 lipca 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1046 z dnia 13 lipca 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w wodach konkretnych archipelagów przez łodzie rybołówstwa tradycyjnego pływające pod banderą Grecji

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1047 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Portugalii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego

12

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1048 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Austrii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4724)

15

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1049 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Francji na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4715)

18

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1050 z dnia 15 lutego 2020 r. zezwalająca Hiszpanii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego

21

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1051 z dnia 16 lipca 2020 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

24

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Rady (UE) 2020/1052 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

26

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Decyzja Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 z dnia 26 maja 2020 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2

29

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim ( Dz.U. L 129 I z 17.5.2019 )

36

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim ( Dz.U. L 129 I z 17.5.2019 )

37

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 ( Dz.U. L 58 z 28.2.2018 )

38

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top