EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 29, 3 lutego 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 29

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
3 lutego 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/180 z dnia 24 października 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/181 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/182 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/183 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/184 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/186 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek z niektórych państw trzecich w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/187 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/188 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

38

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2017/189 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Podkomitetu ds. Zarządzania Sanitarnego i Fitosanitarnego, Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju, Podkomitetu ds. Ceł oraz Podkomitetu ds. Oznaczeń Geograficznych, ustanowionych na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego tych podkomitetów

40

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/190 z dnia 1 lutego 2017 r. upoważniająca Francję do zastosowania odstępstwa od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego dotyczących instalacji podzespołów zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (notyfikowana jako dokument C(2017) 458)

61

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/191 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/166/UE w celu wprowadzenia nowych technologii i pasm częstotliwości na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków (usługi MCV) w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającej decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) ( Dz.U. L 337 z 13.12.2016 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top