EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:254:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 254, 20 września 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 254

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
20 września 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1676 z dnia 7 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1677 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w wodach obszarów VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1678 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka europejskiego w wodach obszarów VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1679 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIII, IX oraz X oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1680 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów soli w wodach obszarów VIIIa oraz VIIIb przez statki pływające pod banderą Belgii

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1681 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach obszarów VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1682 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach obszarów VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe przez statki pływające pod banderą Belgii

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1683 z dnia 19 września 2016 r. zmieniające po raz 253. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z ISIL (Daisz) i organizacjami Al-Kaidy

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1684 z dnia 19 września 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1685 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 oraz zmodyfikowane genetycznie rodzaje kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz w sprawie uchylenia decyzji 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE i 2011/894/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top