EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 248, 24 września 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 248

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
24 września 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1590 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F i wodach Grenlandii obszarów V i XIV, jak również w wodach międzynarodowych obszaru ochrony karmazyna przez statki pływające pod banderą Niemiec

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1591 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX i X; wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 oraz obszarach VIIIa, VIIIb i VIIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1592 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Unii i w wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1593 z dnia 18 września 2015 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach Wysp Owczych przez statki pływające pod banderą Niemiec

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1594 z dnia 21 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Rocamadour (ChNP)]

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1595 z dnia 21 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Zgornjesavinjski želodec (ChOG)]

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1596 z dnia 21 września 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Toledo (ChNP)]

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1597 z dnia 23 września 2015 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014 w odniesieniu do końcowej daty płatności pierwszej transzy zaliczki wypłacanej organizacji beneficjentów w Grecji w odniesieniu do programów prac w sektorze oliwy z oliwek i oliwek stołowych za rok 2015

41

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1598 z dnia 23 września 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

43

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/1599 z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2015/30)

45

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/1600 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2015 r. do dnia 20 września 2020 r.

53

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

80

 

*

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1602 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie równoważności obowiązującego w Szwajcarii systemu wypłacalności i systemu nadzoru ostrożnościowego w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na podstawie art. 172 ust. 2, art. 227 ust. 4 i art. 260 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

95

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2015/1603 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG, wycofującego z obrotu pewien rodzaj pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania

99

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top